MegaBaza edukacyjna Perspektywy®

Konferencja „Działam i wychowuję. O organizacjach młodzieżowych” miała miejsce 15 marca na Wydziale Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.

Na otwarciu konferencji zjawiła się prodziekan Wydziału Pedagogiki i Psychologii dr hab. Aneta Borkowska. Po krótkim powitaniu ze strony organizatorów obrady części eksperckiej rozpoczął prof. dr hab. Jacek Wołoszyn pracownik Oddziałowego Biura Edukacji Publicznej Instytutu Pamięci Narodowej w Lublinie i Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II w Lublinie. Pierwsze wystąpienie dotyczyło postaw młodzieży w czasie Polski ludowej. Po nim głos zajęła dr Renata Bednarz-Grzybek z Instytutu Pedagogiki UMCS przedstawiając zagadnienie wychowawczej działalności organizacji młodzieżowych od XIX do połowy XX w. Ostatnie wystąpienie należało do dr Jolanty Wolińskiej z Instytutu Psychologii UMCS i poświęcone było psychologicznym aspektom socjalizacji i wychowania. W dyskusji końcowej zaznaczyły się przede wszystkim kwestie młodzieżowej konspiracji zbrojnej, przydatności badań z zakresu historii wychowania, wieloznaczności pojęcia indoktrynacji, szczerości intencji osób zaangażowanych w wolontariat oraz, zupełnie niespodziewanie, współczesnego czytelnictwa.

W pierwszej sesji mgr Vadim Gierko (UMCS) opisał z punktu widzenia socjologa działalność Stowarzyszenia Rodzina Rodzin Lwowa. W wystąpieniu referent odwoływał się do normatywów organizacji oraz własnych przeżyć. Po nim wystąpiła Patrycja Ptak (KUL). Zaprezentowała ona rolę organizacji młodzieżowych w implementacji polityki młodzieżowych w oparciu o teksty prawne. Po aktywnej dyskusji Beata Nachyła (UKSW) przedstawiła zgromadzonym analizę harcerskiej metody wychowawczej. Następnie głos zabrała Monika Łagowska (UR). W oparciu o własne badania i doświadczenia opisała postawy członków i lokalnej społeczności wobec tarnobrzeskich struktur Związku Strzeleckiego. Dyskusja był okazją do szczegółowego przedstawienia harcerskiej myśli wychowawczej i wyzwań, jakie stoją w tym zakresie przed strzelcami. Ostatnią sekcję rozpoczął referat mgr Justyny Rynkiewicz i Sylwii Sochaj (UMCS) na temat metody nauki przez przeżywanie w lubelskim Towarzystwie Nowa Kuźnia. Prelegentki zaprezentowały wyniki własnej pracy wychowawczej m. in. w formie krótkiego filmiku. Ostatnie wystąpienie należało do Justyny Błażyńskiej (UWM), która mówiła o wychowawczej roli organizacji młodych Ochotniczej Straży Pożarnej w Polsce. Również i w tym przypadku dyskusja pokazała zainteresowanie prezentowanymi zagadnieniami.

Wszystkie referaty stały na wysokim poziomie, a audytorium chętnie zabierało głos w dyskusjach. Dwóch referentów na krótko przed konferencją musiało zrezygnować z obecności. Z powodu załamania pogody nie odbyła się również debata z przedstawicielami organizacji młodzieżowych. Organizatorzy obiecali, że jeszcze powrócą do tego pomysłu.

© 2022 Perspektywy.pl    O nas | Polityka Prywatności | Znak jakości | Reklama | Kontakt