MegaBaza edukacyjna Perspektywy®

Dr inż. Ewa Łukasik z Zakładu Badań Operacyjnych i Sztucznej Inteligencji (Instytut Informatyki) Politechniki Poznańskiej Pracownik będzie pełnić funkcję wiceprezydenta Audio Engineering Society (AES) w latach 2022-2023. Będzie odpowiedzialna za region Europy.

AES liczy obecnie ponad 12000 członków, zgrupowanych w 210 sekcjach (łącznie z sekcjami studenckimi). Oprócz prezydenta, ośmiu wiceprezydentów  ds. różnych regionów świata oraz typowych jednostek administracyjnych, w skład struktury organizacyjnej AES wchodzą m. in. Rada techniczna, 22 Komitety techniczne i Komitet Standaryzacyjny z czterema podkomitetami oraz licznymi grupami roboczymi. AES prowadzi szeroką działalność naukową, normalizacyjną, wydawniczą i wystawienniczą. Dwa razy w roku organizuje dwie duże konferencje proaudio zwane konwencjami, jedną w Europie (wiosenną) i drugą w Stanach Zjednoczonych (jesienną), połączone z wystawami sprzętu audio.

AES organizuje także liczne  międzynarodowe konferencje tematyczne. Od 1953 roku wydaje  Journal of the Audio Engineering Society indeksowany przez Instytut Thomsona. Biblioteka cyfrowa AES E-Library zgromadziła około 20.000 artykułów opublikowanych przez AES.

 

Źródło: https://www.put.poznan.pl

© 2019 Perspektywy.pl    O nas | Patronaty | Polityka Prywatności | Znak jakości | Reklama | Kontakt