MegaBaza edukacyjna Perspektywy®


Jak poinformował rektor Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, ks. prof. Mirosław Kalinowski, w najbliższych tygodniach na uczelni zostanie utworzone Centrum Badań nad Polakami Ratującymi Żydów i Żydami Ratującymi Polaków. Centrum będzie samodzielną jednostką badawczą funkcjonującą w strukturze uniwersytetu.

Obecnie prowadzone są konsultacje z różnymi środowiskami i tworzone plany na najbliższe lata. Jak poinformował ks. prof. Kalinowski, inicjatywę KUL-u wspiera przewodniczący Komitetu Konferencji Episkopatu Polski ds. Dialogu z Judaizmem bp Rafał Markowski.

­- Chcemy, by efekty pracy badawczej tej jednostki docierały również do młodych ludzi, stąd wykorzystywane będą nowe technologie komunikacyjne, tak by sposób przekazu był zgodny ze współczesnymi trendami. Jednym z pierwszych projektów będzie multimedialna Encyklopedia Polaków Ratujących Żydów i Żydów Ratujących Polaków, wydana w wersji tradycyjnej oraz internetowej – zaznaczył rektor Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II ks. prof. Mirosław Kalinowski.

Centrum będzie współpracowało z podmiotami zewnętrznymi, w tym z zagranicznymi. Wydawane publikacje będą tłumaczone na angielski i hebrajski. Jednym z pierwszych projektów będzie multimedialna Encyklopedia Polaków Ratujących Żydów i Żydów Ratujących Polaków, wydana w wersji tradycyjnej i internetowej.

Przy Centrum funkcjonowała będzie rada naukowo-programowa. Zostaną do niej zaproszeni przedstawiciele środowiska żydowskiego.

Źródło: www.kul.pl

2.02.2021

 

© 2022 Perspektywy.pl    O nas | Polityka Prywatności | Znak jakości | Reklama | Kontakt