MegaBaza edukacyjna Perspektywy®


Prof. dr hab. inż. Katarzyna Zabielska-Adamska została prezydentem Polskiego Komitetu Geotechniki.

Walne Zebranie Delegatów PKG jednomyślnie wybrało prof. Zabielską-Adamską do kierowania stowarzyszeniem w kadencji 2021-2024.

Polski Komitet Geotechniki jest stowarzyszeniem reprezentującym inżynierów geotechników zatrudnionych w instytucjach naukowo-badawczych, jak również w przedsiębiorstwach projektowo-wykonawczych. PKG stanowi integralną część International Society of Soil Mechanics and Geotechnical Engineering, organizacji zrzeszającej ponad 20 000 członków indywidualnych z 90 stowarzyszeń krajowych z sześciu kontynentów. Prof. K. Zabielska-Adamska będzie reprezentować PKG w międzynarodowej Radzie ISSMGE.

Prof. Katarzyna Zabielska-Adamska uczestniczy w pracach Zarządu Głównego PKG od 2008 roku. W latach 2014-2021 była sekretarzem generalnym stowarzyszenia. Od 2016 roku jest również członkiem Komitetu Inżynierii Lądowej i Wodnej Polskiej Akademii Nauk.
W Politechnice Białostockiej prof. Katarzyna Zabielska-Adamska jest kierownikiem Katedry Geotechniki i Mechaniki Konstrukcji oraz przewodniczącą Rady Dyscypliny Inżynieria Lądowa i Transport. W kadencji 2008-2012 pełniła funkcję prorektora ds. studenckich i dydaktyki. 

 

Źródło: https://wb.pb.edu.pl

© 2022 Perspektywy.pl    O nas | Polityka Prywatności | Znak jakości | Reklama | Kontakt