MegaBaza edukacyjna Perspektywy®


Według raportu She Figures, zawierającego wyniki badania monitorującego równość płci w badaniach i innowacjach w UE, w ostatnich latach wzrosła liczba studentek i absolwentek studiów licencjackich, magisterskich i doktoranckich. Niemniej jednak kobiety nadal są niedostatecznie reprezentowane w badaniach i innowacjach.

Jak wynika z publikacji, na studiach licencjackich i magisterskich kobiety przewyższają liczebnie mężczyzn wśród studentów (54 proc.) i absolwentów (59 proc.) oraz na studiach doktoranckich, na których kobiety stanowią 48 proc. Niemniej jednak nadal istnieją różnice na kierunkach studiów między kobietami i mężczyznami, ponieważ kobiety nadal stanowią mniej niż jedną czwartą absolwentów studiów doktoranckich w dziedzinie ICT. Natomiast w dziedzinie zdrowia i opieki społecznej jest ich 60 proc. lub więcej, a w edukacji 67 procent. Dane pokazują ponadto, że wśród naukowców kobiety stanowią tylko 33 proc. Jednocześnie na najwyższych szczeblach akademickich nadal są niedoreprezentowane, zajmując mniej stanowisk profesorskich (26 proc.).

Kobiety rzadziej zajmują stanowiska w nauce i inżynierii; 41 proc. z nich jest zatrudnionych jako naukowcy i inżynierowie, natomiast wśród samozatrudnionych 25 proc. zajmuje się zawodami naukowo-technicznymi i ICT. Komisarz ds. innowacji, badań naukowych, kultury, edukacji i młodzieży, Mariya Gabriel, stwierdziła, że ​​dane pokazują, że europejska gospodarka, laboratoria i środowisko akademickie są uzależnione od kobiet, zwróciła jednak również uwagę, że należy zrobić więcej, aby promować równość płci, w szczególności inspirować kobiety do robienia kariery w STEM. - Nie ma wątpliwości, że Europa potrzebuje kreatywności i potencjału przedsiębiorczości kobiet, aby kształtować bardziej zrównoważoną, zieloną i cyfrową przyszłość – dodała Gabriel.

W 2019 roku kobiety stanowiły większość ludności z wyższym wykształceniem, a także zatrudnionej jako specjaliści i technicy w nauce i technologii. Na poziomie europejskim odsetek kobiet pracujących w niepełnym wymiarze godzin był wyższy niż mężczyzn o 3,9 proc., 11,1 proc. kobiet i 7,2 proc. mężczyzn.

Opr. MTA

Źródło: https://collegenews.org

 

© 2022 Perspektywy.pl    O nas | Polityka Prywatności | Znak jakości | Reklama | Kontakt