MegaBaza edukacyjna Perspektywy®

Prof. Marek Pawełczyk, prorektor Politechniki Śląskiej, członek Komitetu Polityki Naukowej i do niedawna jego przewodniczący, prezydent International Institute of Acoustics and Vibration, dołączył do elitarnego grona członków Polskiej Akademii Nauk.

2 i 3 grudnia odbyło się zgromadzenie ogólne PAN, w czasie którego m.in. wybrano nowych krajowych członków. W znakomitym gronie członków-korespondentów PAN znalazł się prof. dr. hab. inż. Marek Pawełczyk, prorektor Polityki Śląskiej, członek Komitetu Polityki Naukowej (w okresie czerwiec-listopad 2021 jego przewodniczący).

W wywiadzie udzielonym Perspektywom wkrótce po powołaniu na stanowisko przewodniczącego Komitetu Polityki Naukowej prof. Marek Pawełczyk mówił na temat planowanej reformy PAN: Polska Akademia Nauk to prestiżowa, ważna i potrzebna instytucja, zarazem korporacja złożona z wybitnych naukowców, oparta na trzech filarach: członkach PAN, instytutach badawczych, które mają olbrzymi potencjał wykonawczy, ale też komitetach PAN, które z kolei mają niezwykle bogaty potencjał ekspercki oraz integrują środowisko naukowe w poszczególnych obszarach. Właściwe wykorzystanie tego potencjału w różnych gremiach doradczych oraz przy podejmowaniu ważnych strategicznie wyzwań państwa ma niezwykle istotne znaczenie dla rozwoju kraju.

Reforma PAN będzie wymagała z pewnością inwestycji, ponieważ trudno przeprowadzić skuteczne zmiany bez zaangażowania odpowiednich środków. Uważamy, że korzystne byłoby zaproponowanie instytutom PAN inicjatyw doskonałości naukowej, na wzór tych wprowadzonych dla uczelni. Żeby reforma się powiodła, konieczna jest dyskusja z udziałem tego środowiska. Będzie to jeden z istotnych tematów na naszych posiedzeniach. Z pewnością będziemy podejmować nowe tematy, jak również kontynuować sprawy będące już przedmiotem wcześniejszych obrad. Do kluczowych zaliczyłbym ewaluację jednostek naukowych, umiędzynarodowienie nauki, inicjatywy doskonałości,  federalizację, potencjalne zmiany w ustawie prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, zamówienia publiczne i rozwój innowacyjności.

Członkostwo w PAN jest dożywotnie.

Prof. Marek Pawełczyk, prorektor ds. nauki i rozwoju Politechniki Śląskiej, jest specjalistą z zakresu automatyki przemysłowej, komputerowych systemów sterowania, wibroakustyki, cyfrowego przetwarzania sygnałów. Kieruje Katedrą Pomiarów i Systemów Sterowania. W styczniu br. po raz drugi został wybrany na prezydenta International Institute of Acoustics and Vibration. Zasiada w Prezydium Komitetu Automatyki i Robotyki PAN.

Przez dwie kadencje był członkiem Komitetu Akustyki PAN. Stoi na czele Konsorcjum Śląskich Uczelni Publicznych – Silesian Universities Network (SUN), jest przewodniczącym konsorcjum uczelni z Polski, Czech i Słowacji – Progres3, przewodniczącym Komisji Metrologii przy oddziale PAN w Katowicach, wiceprezesem Stowarzyszenia Biznes–Nauka-Samorząd „ProSilesia”, przewodniczącym Kapituły Honorowych Ambasadorów Kongresów Polskich.

Ma na swoim koncie ponad 250 publikacji, wiele zrealizowanych projektów, zorganizował kilkanaście kongresów międzynarodowych odbywających się w różnych krajach.

Serdecznie gratulujemy prof. Markowi Pawełczykowi tej zasłużonej nominacji i życzymy wielu sukcesów w pracy na rzecz dobra polskiej nauki!

Perspektywy

Na zdjęciu: wystąpienie prof. Marka Pawełczyka podczas zorganizowanej przez Perspektywy konferencji „Polskie uczelnie w światowej perspektywie – Rankingi a strategiczne zarządzanie szkoła wyższą”, która odbyła się w lipca br. w Warszawie.

© 2019 Perspektywy.pl    O nas | Patronaty | Polityka Prywatności | Znak jakości | Reklama | Kontakt