MegaBaza edukacyjna Perspektywy®

Prof. Bożena Kamińska-Kaczmarek z Instytutu Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN w Warszawie otrzymała Nagrodę FNP 2021 w obszarze nauk o życiu i ziemi za odkrycie mechanizmów, które powodują, że glejaki złośliwe tak przeprogramowują komórki odpornościowe, aby wspierały rozwój tych nowotworów mózgu.

Bożena Kamińska - Kaczmarek urodziła się w 1961 roku w Bielsku Podlaskim. Studia na Wydziale Biologii Uniwersytetu Warszawskiego ukończyła w 1985 roku, po czym rozpoczęła doktorat w dziedzinie biochemii w Instytucie Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego. Obroniła go w 1991 roku. W 1997 roku w tejże placówce uzyskała stopień doktora habilitowanego. Tytuł profesora nauk biologicznych uzyskała w 2003 roku.

Prof. Bożena Kamińska-Kaczmarek specjalizuje się w biologii molekularnej i neurobiologii. Obecnie pracuje w  Instytucie Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN w Warszawie. Jest kierownikiem nowego Laboratorium Neurobiologii Molekularnej w Centrum Neurobiologii tegoż Instytutu i dyrektorem Studium Medycyny Molekularnej Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego oraz członkinią korespondentką Polskiej Akademii Nauk.

Związana była z wieloma zagranicznymi ośrodkami naukowymi. Staż podoktorski odbywała w  kanadyjskim McGill University, współpracowała m.in. z amerykańskim Brain Research Institute UCLA, była profesorem wizytującym (Nanshan Scholar) na Uniwersytecie Medycznym w Guangzhou.

W swojej karierze realizowała ponad 44 rodzime i międzynarodowe granty badawcze. Wśród nich granty Narodowego Centrum Nauki (Maestro, Harmonia, Symfonia, OPUS), Narodowego Centrum Badań i Rozwoju (Strategmed 1, 2, 3), Fundacji na rzecz Nauki Polskiej (Mistrz, Team-Tech Core Facility). Wśród grantów międzynarodowych znalazły się: grant NATO, subsydia Unii Europejskiej w dwóch Programach Ramowych i granty ERANET. Wypromowała 27 doktorów, 3 doktorów habilitowanych i 10 magistrów.

W swoim dorobku ma 134 publikacje naukowe (np. w Nature Communications i Cell) i 10 rozdziałów w książkach naukowych, ponad 6  tys. cytowań i indeks Hirscha sięgający 42.

Za pracę naukową uhonorowana została licznymi nagrodami m.in.: Nagrodą Prezesa Rady Ministrów za wybitną habilitację, Srebrnym Krzyżem Zasługi, Złotym Krzyżem Zasługi, Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski, Medalem Komisji Edukacji Narodowej.

Więcej: https://www.fnp.org.pl

© 2019 Perspektywy.pl    O nas | Patronaty | Polityka Prywatności | Znak jakości | Reklama | Kontakt