MegaBaza edukacyjna Perspektywy®

Prof. Grzegorz Pietrzyński z Centrum Astronomicznego im. M. Kopernika PAN w Warszawie otrzymał nagrodę FNP 2021 w obszarze nauk matematyczno-fizycznych i inżynierskich za precyzyjne wyznaczenie odległości do Wielkiego Obłoku Magellana.

Grzegorz Pietrzyński urodził się w 1971 roku w Nowym Dworze Mazowieckim. W 1995 roku ukończył astronomię na Wydziale Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego. W 1999 roku uzyskał stopień doktora, pisząc pracę pod kierunkiem prof. Andrzeja Udalskiego. Stopień doktora habilitowanego uzyskał w 2006 roku na Wydziale Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego, za rozprawę pt. „Projekt Araucaria – poprawa kalibracji skali odległości we Wszechświecie na podstawie obserwacji świec standardowych w pobliskich galaktykach”. W 2014 roku otrzymał tytuł profesora nauk fizycznych.

Obecnie pracuje w Centrum Astronomicznym im. M. Kopernika PAN w Warszawie. Założył i kieruje międzynarodowym projektem Araucaria, którego celem jest kalibracja kosmicznej skali odległości.

Staż podoktorski obywał w Chile w Universidad de Conception. Współpracował z Princeton University, Europejskim Obserwatorium Południowym, przez 20 lat pracował w Obserwatorium Astronomicznym Uniwersytetu Warszawskiego. Prowadził wykłady w placówkach badawczych m.in. w Japonii, Niemczech, Francji, Belgii, we Włoszech i w Chinach.

Jest autorem lub współautorem ponad 400 publikacji naukowych, które ukazywały się w najbardziej prestiżowych czasopismach m.in.: Nature, Science, Astrophysical Journal, Astronomical Journal, cytowanych ponad 23 000 razy.

Jest laureatem wielu prestiżowych grantów badawczych polskich i zagranicznych w tym Europejskiej Rady ds. Badań Naukowych (ERC), nagrody czasopisma Nature za wybitny wkład naukowy oraz nagrody Marii Skłodowskiej-Curie PAN w dziedzinie fizyki, Nagrody Rektora UW. W 2011 roku wraz z dr. hab. Igorem Soszyńskim otrzymał Nagrodę im. Mariana Mięsowicza przyznawaną przez Radę Polskiej Akademii Umiejętności za wybitne osiągnięcia w dziedzinie fizyki. Jest laureatem programów FOCUS i TEAM Fundacji na rzecz Nauki Polskiej.

Więcej: https://www.fnp.org.pl

© 2019 Perspektywy.pl    O nas | Patronaty | Polityka Prywatności | Znak jakości | Reklama | Kontakt