MegaBaza edukacyjna Perspektywy®

Prof. Cezary Cieśliński z Wydziału Filozofii Uniwersytetu Warszawskiego otrzymał Nagrodę FNP 2021 w obszarze nauk humanistycznych i społecznych za rozwiązanie kluczowych problemów deflacjonistycznej teorii prawdy.

Cezary Cieśliński urodził się w 1965 roku w Warszawie. W 1999 roku uzyskał doktorat z filozofii na Uniwersytecie Warszawskim. Habilitację w 2010 roku przyniosła mu praca pt. „Deflacyjna koncepcja prawdy. Wybrane zagadnienia logiczne”. W 2021 roku uzyskał tytuł profesora. Zainteresowania naukowe prof. Cezarego Cieślińskiego dotyczą logiki matematyczno-filozoficznej, teorii modeli, teorii prawdy i filozofii języka.

Obecnie jest kierownikiem Zakładu Logiki na Wydziale Filozofii Uniwersytetu Warszawskiego. Na uczelni tej jest również członkiem Rady Naukowej Dyscypliny Filozofia. Realizuje dwa granty Narodowego Centrum Nauki: „Teorie Prawdy i ich siła” oraz „Epistemiczne i semantyczne zobowiązania fundamentalnych teorii matematycznych” (we współpracy z  prof. Alim Enayatem z Uniwersytetu w Göteborgu).

Był promotorem trzech prac doktorskich. Jest autorem dwóch monografii i kilkudziesięciu artykułów w pismach takich jak: Journal of Philosophical Logic, Mind.

W 2019 roku otrzymał Nagrodę Naukową I Wydziału PAN w dziedzinie filozofii im. Tadeusza Kotarbińskiego oraz  Nagrodę Naukową im. Jana Łukasiewicza Polskiego Towarzystwa Logiki i Filozofii Nauki. Obie za monografię dotyczącą deflacjonistycznej teorii prawdy pt. „The Epistemic Lightness of Truth”.

Więcej: https://www.fnp.org.pl

© 2019 Perspektywy.pl    O nas | Patronaty | Polityka Prywatności | Znak jakości | Reklama | Kontakt