MegaBaza edukacyjna Perspektywy®

W poniedziałek 6 grudnia w Auli Lubrańskiego Collegium Minus na UAM odbyło się trzecie z kolei spotkanie w ramach cyklu Areopag Uniwersytetów. Tym razem zaproszeni do dyskusji goście starali się odpowiedzieć na pytanie, jak epidemia koronawirusa wpłynęła na relacje osobiste i społeczne.

Cykl spotkań Areopag Uniwersytetów jest inicjatywą Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Udział w niej biorą: Uniwersytet Jagielloński, Uniwersytet Warszawski oraz UAM. Podczas kolejnych debat eksperci z czterech uczelni omawiają różne aspekty życia i ich zmiany spowodowane trwającą już prawie dwa lata pandemią. Pierwsza z debat, poświęcona wartościom w dobie COVID-u odbyła się na KUL, druga, której tematem były etyczne granice medycyny, na UJ. Gospodarzem kolejnej, dotyczącej  „Relacji w dobie pandemii”, był UAM.  

Poznańska edycja Areopagu odbyła się w formie kontaktowej. Na sali oprócz publiczności znaleźli się również Rektorzy: KUL ks. prof. Mirosław Kalinowski oraz UW prof. Alojzy Nowak. Zasiadło także grono Prorektorów UAM. Gości powitała Rektor UAM prof. Bogumiła Kaniewska. Pani Rektor odniosła się do idei Areopagu. Jak mówiła, zrodziła się ona z potrzeby dyskusji i wymiany doświadczeniami.

Dalszą część spotkania poprowadziła prof. UAM Iwetta Andruszkiewicz.

Pierwszy w dyskusji głos zabrał prof. Waldemar Kuligowski z UAM, antropolog kulturowy, specjalizujący się w relacjach społecznych, a także widowiskach kulturowych. Rozpoczął on debatę od stwierdzenia,  że mamy do czynienia z pierwszym globalnym kryzysem ery cyfrowej. „Pierwszy raz w historii gatunek, który dotychczas stanowił zagrożenie dla innych gatunków, stał się zagrożeniem dla samego siebie” ­‑ mówił – „Paradoksem jest domaganie się od istoty społecznej dystansowania się od innych istot społecznych, czyli czynienie z niej istoty aspołecznej”. Prof. Kuligowski wspomniał też o „epidemii samotności” jako jednym z głównych skutków pandemii, a także rosnącym znaczeniu technologii – „nowego centrum bezdotykowej cywilizacji”. 

Kolejny mówca, prof. Piotr Gutowski z Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, zawodowo zajmujący się nowożytną i współczesną filozofią, postanowił rozszerzyć termin „relacji” znajdujący się w tytule debaty na relacje między różnymi społecznościami oraz instytucjami w ramach uniwersytetu. Jako najważniejszy skutek pandemii wskazał problemy finansowe uczelni, który doprowadziły, z powodu cięcia kosztów, do rosnących antagonizmów między m.in. pracownikami naukowymi i dydaktycznymi a wyższą kadrą zarządzającą uniwersytetem, starą a młodą kadrą naukową, naukami humanistycznymi a ścisłymi.

Prof. Sebastian Kołodziejczyk z Uniwersytetu Jagiellońskiego, filozof, starał się odpowiedzieć na pytanie, w jakim kierunku zmierzać powinno życie akademickie. „Jest, drodzy państwo, coś, co nam umyka w badaniach” – zwrócił uwagę – „miejsce, genius loci, jako jedno z narzędzi naszej samoidentyfikacji”. Proponował tym samym, by przemyśleć strategię działania uniwersytetów również w tym aspekcie. „Jak bardzo kadra naukowa, studenci, identyfikują się ze swoją Alma Mater?” - pytał.  Jak udowadniał na podstawie przedstawionych danych statystycznych, ten związek nie jest tak oczywisty. W swoim wystąpieniu prof. Kołodziejczyk, nawiązując do wcześniejszego wystąpienia prof. Gutowskiego i rosnących antagonizmów na uczelni, odniósł się  również do sytuacji pracowników administracji. Na początku tego roku, kiedy rozpoczęły się szczepienia nauczycieli administracji, zostali oni pozostawieni samym sobie. W odczuciu wielu osób było to niesprawiedliwe i krzywdzące, gdyż większość z tych pracowników pozostawała w stałym kontakcie ze studentami i innymi pracownikami.

Jako ostatni wystąpił prof. dr hab. Jacek Męcina z Uniwersytetu Warszawskiego: prawnik, politolog i polityk społeczny, zajmujący się rynkiem pracy i oddziałującej na niego gospodarki. Przytoczył on kontekst międzynarodowego kryzysu finansowego jako jednego z czynników, które miały wpływ na sprawną reakcję rządów państw i organizacji międzynarodowych w trakcie pandemii. W jego opinii pierwsza odpowiedź ze strony rządzących była jak najbardziej poprawna: „Trzeba obiektywnie powiedzieć, że naszemu rządowi udało się dobrze zacząć, problemy zaczęły się później, gdy włączyły się różne aspekty polityczne, aż dochodzimy do sytuacji dzisiejszej, gdy możemy powiedzieć, że każda władza zużywa się, także w zarządzaniu kryzysowym”. Wspomniał również o współczesnym rynku pracy: „Pierwszymi, którzy stracili pracę, byli zatrudnieni na umowach cywilno-prawnych, B2B i ludzie młodzi” i ostrzegał przed rosnącą liczbą osób biernych zawodowo, która wpływa na wielkość składek ubezpieczeń społecznych.

Debatę zakończyła dyskusja. Jedno z pytań, które padło z sali dotyczyło charakterystyki antyszepionkowca.

Źródło: https://www.kul.pl

© 2019 Perspektywy.pl    O nas | Patronaty | Polityka Prywatności | Znak jakości | Reklama | Kontakt