MegaBaza edukacyjna Perspektywy®

Rektor GUMed ma wątpliwości, czy uczelnie zawodowe są w stanie kształcić lekarzy na odpowiednim poziomie.

Trwa dyskusja na temat możliwości kształcenia lekarzy przez uczelnie zawodowe. W poprzednim wydaniu Newslettera Akademickiego opublikowaliśmy stanowisko Prezydium Konferencji  Rektorów  Publicznych  Uczelni  Zawodowych, które wyraziło  zdecydowane  poparcie  dla  rozwiązań  legislacyjnych, umożliwiających uruchomienie  w  Publicznych  Uczelniach  Zawodowych kształcenia na kierunku lekarskim.

W tekście na portalu Trójmiasto.pl odmienne zdanie wyraził prof. dr hab. Marcin Gruchała, rektor Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego:

 - Pomysł oceniam negatywnie. Oczywiście, wszystkie zawody medyczne są niezwykle ważne, a opieka nad pacjentem jest zawsze pracą zespołową, natomiast główna odpowiedzialność spoczywa na lekarzu, który musi umieć odróżniać prawdę od fałszu i wiedzę wartościową od tej bezwartościowej. Musi być odporny na pseudonaukę, czego doświadczamy wyraźnie zwłaszcza w okresie pandemii. Kształcenie jest niezwykle ważne i powinno być prowadzone na uczelniach akademickich, gdzie prowadzi się badania nad rozwojem wiedzy medycznej. Lekarz musi wiedzieć, jak powstaje wiedza i skąd ona pochodzi.
Środowisko uczelni zawodowych jest bardzo ważne, ale nie prowadzi badań w zakresie nauk medycznych. Nie uważam, żeby to było odpowiednie środowisko do kształcenia przyszłych lekarzy. Trudno będzie zapewnić tam odpowiedni poziom, aby absolwenci byli w pełni przygotowani do tego wielkiego wyzwania. Jakość kształcenia w zawodach medycznych jest szczególnie istotna dla dobra społecznego.


Czytaj więcej na:
https://nauka.trojmiasto.pl

© 2019 Perspektywy.pl    O nas | Patronaty | Polityka Prywatności | Znak jakości | Reklama | Kontakt