MegaBaza edukacyjna Perspektywy®

W roku akademickim 2013/2014, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu uruchamia nowy kierunek studiów – projektowanie mebli.

Kierunek projektowanie mebli jest uniwersalnym zespoleniem umiejętności kształtowania formy z przygotowaniem zawodowym w zakresie ergonomii, konstrukcji, technologii i procesów produkcji. łączy zrozumienie architektury mebli i przedmiotów wyposażenia wnętrz w zakresie kształtu, inżynierii konstrukcji i wytwarzania oraz natury czynników wizualnych.

Wyuczony warsztat projektowy daje możliwość tworzenia mebli, schodów, stolarki budowlanej i innych przedmiotów wyposażenia wnętrz. Uczy umiejętności współpracy w zespołach o interdyscyplinarnych kompetencjach. Współczesne projektowanie mebli nie jest jedynie owocem pracy pojedynczych architektów i artystów. Na powstanie atrakcyjnego w formie, funkcjonalnego, ergonomicznego i bezpiecznego mebla składa się wkład wielu osób pracujących w interdyscyplinarnych zespołach.

Absolwent projektowania mebli będzie posiadał wiedzę w zakresie drzewnictwa i meblarstwa, związaną z projektowaniem, konstruowaniem, przygotowaniem do wdrożenia oraz wytwarzaniem mebli i wyposażenia wnętrz. W trakcie studiów omawiane będą zagadnienia związane z: historią konstrukcji mebli, ich klasyfikacją i charakterystyką w ujęciu najważniejszych cech uwzględnianych podczas projektowania, ich formą, kolorystyką i funkcjonalnością, ergonomicznym ujęciem wymagań antropometrycznych i bezpieczeństwa użytkowania mebli, metodami i błędami projektowania mebli, charakterystyką materiałów, elementów, połączeń i konstrukcji mebli, zasadami dotyczącymi opracowania dokumentacji projektowej, a także problematykę obliczania sztywności oraz wytrzymałości: elementów, połączeń i całych konstrukcji mebli w tym zagadnienia utraty stateczności mebli i wynikających z tego tytułu zagrożeń dla zdrowia i życia użytkownika.

Od kandydata na I rok studiów oczekuje się:

  • zainteresowania w zakresie przedmiotów przyrodniczych, artystycznych oraz inżynierskich metod analitycznych,
  • chęci rozwiązywania zagadnień technicznych w zakresie projektowania i wykonawstwa mebli oraz przedmiotów wyposażenia wnętrz,
  • umiejętności obserwacji i przedstawiania cech geometrycznych, konstrukcyjnych czy strukturalnych obserwowanego zjawiska oraz umiejętności rysowania.
© 2022 Perspektywy.pl    O nas | Polityka Prywatności | Znak jakości | Reklama | Kontakt