MegaBaza edukacyjna Perspektywy®

Naukowcy z Politechniki Łódzkiej, po raz pierwszy w Polsce, uzyskali prestiżowy grant EUROfusion Engineering Grants (EEG). Międzynarodowy zespół badaczy z PŁ, Niemiec i Francji będzie wspólnie pracował nad systemem monitorującym wytwarzanie plazmy termojądrowej.

Rezultaty prowadzonych prac są niezwykle ważne dla przyszłych urządzeń fuzyjnych, takich jak budowany we Francji tokamak ITER, czy też projektowana demonstracyjna elektrownia termojądrowa DEMO, której budowie przyświeca cel produkcji prądu elektrycznego do komercyjnego użytku.

Finansowanie na badania przyznała europejska organizacja EUROfusion w konkursie na projekty dotyczące rozwiązania problemów naukowych związanych z fuzją termojądrową. Opiekunami grantu, który otrzymał doktorant mgr inż. Bartłomiej Jabłoński są profesorowie dr hab. inż. Dariusz Makowski i dr hab. inż. Wojciech Tylman z Wydziału Elektrotechniki, Elektroniki, Informatyki i Automatyki PŁ. Badania realizowane będą we współpracy z naukowcami z ośrodków zagranicznych, z dr. Marcinem Jakubowskim z Instytutu Fizyki Plazmy im. Maxa Plancka w Greifswaldzie, w Niemczech, dr Raphaelem Mitteau z Centrum Badań Jądrowych (CEA) oraz naukowcami z ośrodka ITER we Francji.  

 - W ramach trzyletniego grantu prowadzone będą badania naukowe nad nowymi metodami przetwarzania obrazów w czasie rzeczywistym oraz wykorzystaniem uczenia maszynowego i sieci neuronowych do ochrony i sterowania urządzeniami do wytwarzania plazmy termojądrowej. Głównym celem projektu jest opracowanie metodyki oraz algorytmów sterowania plazmą, jak również zabezpieczenia maszyny, wykorzystując obrazy z kamer termowizyjnych dla wyładowań plazmowych dłuższych niż 30 minut – wyjaśnia dr hab. inż. Dariusz Makowski, prof. w Katedrze Mikroelektroniki i Technik Informatycznych PŁ, który wspólnie z doktorantem złożył wniosek o grant. - Opracowane urządzenia do akwizycji obrazu, algorytmy i rozwiązania informatyczne zostaną praktycznie przebadane w urządzeniach służących do wytwarzania plazmy i przeprowadzania kontrolowanych reakcji termojądrowych: w uruchamianym obecnie w Niemczech stellaratorze Wendelstein 7-X oraz tokamaku WEST we Francji .

Badania nad reaktorami produkującymi energię z termojądrowej fuzji są prowadzone w różnych krajach świata. Popularnie nazywa się je "sztucznym słońcem". Ich wyniki mogą się przyczynić się do rozwiązania problemu niedoboru energii elektrycznej.

 

Źródło: https://p.lodz.pl

© 2019 Perspektywy.pl    O nas | Patronaty | Polityka Prywatności | Znak jakości | Reklama | Kontakt