MegaBaza edukacyjna Perspektywy®

Jak wynika z raportu Irlandzkiej Rady Studentów Międzynarodowych (ICOS), badającej wpływ pandemii COVID-19 na studentów zagranicznych, 40% z nich twierdzi, że było świadkami rasistowskiego zachowania lub doświadczyło go w Irlandii.

79% respondentów zauważyło, że ich zdrowie psychiczne ucierpiało z powodu pandemii,  wiele osób miało depresję lub lęki, a także trudności w uzyskaniu odpowiedniego wsparcia w zakresie zdrowia psychicznego. Niska dostępność i wysokie koszty zakwaterowania są zgłaszane przez studentów jako istotne wyzwania. Restrykcyjne wizy i słabe zrozumienie przez pracodawców różnych rodzajów pozwoleń na pracę mają duży wpływ na zdolność studentów zagranicznych do zdobycia odpowiedniego doświadczenia zawodowego i utrzymania się finansowo. Dyrektor wykonawcza ICOS, Laura Harmon podkreśliła, że „studenci będący daleko od domu, czuli się szczególnie odizolowani, a prawie 80% respondentów zauważyło, że ich zdrowie psychiczne uległo pogorszeniu. - Jesteśmy szczególnie zaniepokojeni wysoką liczbą przypadków rasistowskiego zachowania, z których większość nie jest zgłaszana – powiedziała Harmon.

„Biedne, drogie i przepełnione mieszkanie, wysokie koszty utrzymania, które często powodują trudności w zaspokojeniu podstawowych potrzeb studentów, oraz bariery w dostępie do zatrudnienia to jedne z poważnych problemów zidentyfikowanych przez studentów”, czytamy w raporcie. ICOS zaleca decydentom przegląd obecnych przepisów dotyczących przeludnienia, które pochodzą z 1966 roku. Stwierdza również, że budowa niedrogich, specjalnie wybudowanych mieszkań studenckich powinna być traktowana priorytetowo. Należy także wprowadzić zmiany w polityce imigracyjnej i pozwoleniach wizowych w celu usprawnienia ścieżek zatrudnienia, przy czym polityka antyrasistowska powinna być wdrażana przez wszystkie uczelnie.

Opr. MTA

Źródło: https://www.irishpost.com

15.12.21

© 2019 Perspektywy.pl    O nas | Patronaty | Polityka Prywatności | Znak jakości | Reklama | Kontakt