MegaBaza edukacyjna Perspektywy®

Dr hab. Mariusz Ruszel, prof. PRz z Zakładu Ekonomii na Wydziale Zarządzania został nominowany na członka Niezależnej Grupy ds. Oceny Naukowej (Independent Scientific Evaluation Group, ISEG) programu „Nauka dla Pokoju i Bezpieczeństwa” (Science for Peace and Security, SPS) Sojuszu Północnoatlantyckiego (NATO) w okresie od 1 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2024 r.

W skład ISEG wchodzą naukowcy i eksperci nominowani przez państwa członkowskie NATO, którzy są wybierani na podstawie ich wiedzy specjalistycznej w kluczowych i priorytetowych obszarach dla programu SPS NATO. Dr hab. Mariusz Ruszel, prof. PRz został przyjęty do ISEG w obszarze tematycznym bezpieczeństwo energetyczne oraz bezpieczeństwo klimatyczne.

Program „Nauka dla Pokoju i Bezpieczeństwa” promuje dialog i praktyczną współpracę między państwami członkowskimi NATO a krajami partnerskimi oparte na badaniach naukowych, innowacjach technologicznych i wymianie wiedzy. Program SPS oferuje finansowanie, doradztwo eksperckie i wsparcie dla dostosowanych do potrzeb działań związanych z bezpieczeństwem cywilnym, które odpowiadają strategicznym celom NATO.

Szczegółowe informacje: NATO - Program „Nauka dla Pokoju i Bezpieczeństwa”

 

Źródło: https://w.prz.edu.pl

© 2019 Perspektywy.pl    O nas | Patronaty | Polityka Prywatności | Znak jakości | Reklama | Kontakt