MegaBaza edukacyjna Perspektywy®

Na Politechnice Białostockiej działa laboratorium OMiLAB. Dla studentów oraz pracowników przedsiębiorstw Przemysłu 4.0 to szansa na przygotowanie się do wyzwań zmieniającego się rynku pracy.

Uruchomienie innowacyjnego laboratorium oraz wykorzystanie go w dydaktyce studentów, a także szkoleniach dla pracowników przedsiębiorstw to wymierna korzyść wynikająca z udziału Politechniki Białostockiej w międzynarodowym projekcie „The FoF-Designer: Digital Design Skills for Factories of the Future”.

Przedsięwzięcie zjednoczyło we wspólnym działaniu uczelnie wyższe i partnerów biznesowych z Finlandii, Francji, Niemiec, Polski, Portugalii, Rumunii i Włoch. Projekt DigiFoF był realizowany i finansowany w ramach Programu Erasmus+ Akcja 2: Współpraca na rzecz innowacji i wymiany dobrych praktyk – Sojusze na rzecz wiedzy. Działania konsorcjum złożonego z 15 instytucji koordynował Uniwersytet „Lucian Blaga” w Rumunii. Ze strony Polski partnerami projektu byli Wydział Inżynierii Zarządzania Politechniki Białostockiej, Centrum Promocji Innowacji i Rozwoju, reprezentujące Klaster Obróbki Metali oraz BOC Information Technologies Consulting, członek grupy BOC. Wartość projektu wyniosła blisko 1 mln euro.

Członkowie konsorcjum najpierw przeprowadzili diagnozę potrzeb firm w pięciu krajach EU, a następnie opracowali innowacyjne materiały dydaktyczne i szkoleniowe, bazujące na narzędziach ICT oraz studiach przypadku z przemysłu. Powołali też sieć środowisk szkoleniowych – laboratoria OMiLAB4FoF. Jedno z nich powstało na Wydziale Inżynierii Zarządzania Politechniki Białostockiej.

To laboratorium powstało przede wszystkim na potrzeby naszych studentów, żeby wzbogacić ich umiejętności z zakresu zarządzania procesami, modelowania i projektowania procesów. Tak przygotowani będą mogli w przyszłości zasilić przedsiębiorstwa Przemysłu 4.0. Laboratorium jest też efektem długoletniej współpracy Wydziału Inżynierii Zarzadzania z Klastrem Obróbki Metali. Skupione w nim firmy intensywnie przygotowują się do wdrożenia założeń Przemysłu 4.0 i widzą potrzebę rozwijania nowych kompetencji swoich pracowników – wyjaśnia dr hab. inż. Arkadiusz Jurczuk, koordynator projektu DigiFoF z ramienia Politechniki Białostockiej.

W laboratorium OMiLAB4FoF odbywać się mogą szkolenia zawodowe oraz kształcenie umiejętności praktycznych w zakresie wieloaspektowego projektowania fabryki przyszłości.

– Korzystamy z oprogramowania Scene2model, Bee-Up, ADOxx Modelling, ADOxx Development, Adonis. To narzędzia służące nie tylko celom edukacyjnym, to także profesjonalne narzędzia biznesowe. Uczymy się więc metodyki, która znajduje bezpośrednie przełożenie w biznesie – podkreśla dr hab. inż. Arkadiusz Jurczuk.

Do dyspozycji użytkowników jest też ponad 20 innowacyjnych narzędzi wspierających projektowanie procesów na potrzeby FoF (Factories of the Future). W projekcie DigiFoF opracowano bowiem programy szkoleń i materiały dydaktyczne, bazujące na nowoczesnych narzędziach ICT oraz studiach przypadku, które były odzwierciedleniem rzeczywistych potrzeb i problemów współczesnych przedsiębiorstw. Było to możliwe dzięki przeprowadzonej diagnozie rzeczywistych potrzeb przedsiębiorstw z siedmiu krajów europejskich, w tym klastrów przedsiębiorstw produkcyjnych.

W ramach projektu DigiFoF zorganizowano także 26 webinariów z zakresu kluczowych dla rozwoju fabryk przyszłości obszarów, w którym uczestniczyło ponad 380 przedstawicieli nauki, biznesu oraz studentów z wielu krajów. Przeprowadzono specjalistyczne szkolenia FoF-design, w których wzięło udział blisko 300 osób.

Inicjatywa przyczyniła się do poprawy kompetencji cyfrowych interesariuszy projektu w zakresie projektowania FoF. Interdyscyplinarność konsorcjum DIGIFoF umożliwiła też międzynarodowy transfer wiedzy, wymianę doświadczeń oraz wsparcie dla rozwoju umiejętności z zakresu projektowania, automatyzacji i robotyzacji procesów przedsiębiorstw.

Udział Politechniki Białostockiej i Klastra Obróbki Metali w projekcie wpłynął na promocję naszego regionu w międzynarodowym środowisku branżowym. Istotny jest też aktywny udział naszych specjalistów w opracowywaniu narzędzi wspierających partnerstwo: biznes-nauka. Ogromnym plusem jest powstanie w Białymstoku centrum edukacyjnego, działającego na rzecz promowania i wdrażania transformacji cyfrowej – mówi dr hab. inż. Arkadiusz Jurczuk.

Metryczka projektu „The FoF-Designer: Digital Design Skills for Factories of the Future”

Informacje oraz zasoby projektu znajdują się na stronie: digifof.eu

Termin realizacji projektu: 1.01.2019 – 31.12.2021.

Wartość projektu blisko 1 mln EUR

Źródło finansowania: Erasmus+ Akcja 2: Współpraca na rzecz innowacji i wymiany dobrych praktyk – Sojusze na rzecz wiedzy.

Członkowie konsorcjum: University of Vienna, Austria; University of Oulu, Finland; Ecole Nationale Supérieure des Mines de Saint Etienne, France; CLEXTRAL, France; ViaMéca, France; International Centre for Resources and Innovation for Sustainable Development, France; University of Bergamo, Italy; Politechnika Białostocka, Poland; BOC Information Technologies Consulting Sp. z o.o., Poland; Klaster Obróbki Metali (poprzez partnerstwo w projekcie Centrum Promocji Innowacji i Rozwoju), Poland; Society of Collaborative Networks, Portugal; Metal Manufacturing Transilvania Cluster, Romania; Continental Automotive Systems S.R.L., Romania; Lucian Blaga University of Sibiu, Romania.

© 2019 Perspektywy.pl    O nas | Patronaty | Polityka Prywatności | Znak jakości | Reklama | Kontakt