MegaBaza edukacyjna Perspektywy®

Katowice otrzymały tytuł Europejskiego Miasta Nauki 2024. Współpraca władz samorządowych i środowiska akademickiego przy organizacji wydarzeń, w tym Śląskiego Festiwalu Nauki KATOWICE, została doceniona przez organizację EuroScience ze Strasburga. Podczas konferencji prasowej 22 grudnia 2021 roku 7 szkół wyższych z regionu śląskiego podpisało umowę o powołaniu konsorcjum śląskich uczelni EMN Katowice 2024.

Tytuł Europejskiego Miasta Nauki jest przyznawany co dwa lata przez EuroScience (Europejskie Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Nauki i Technologii) – największe ogólnoeuropejskie stowarzyszenie skupiające badaczy i naukowców z całej Europy. Zgłoszenie Katowic do tego wyróżnienia zainicjowali prezydent Katowic dr Marcin Krupa oraz reprezentujący środowisko akademickie rektor Uniwersytetu Śląskiego prof. dr hab. Ryszard Koziołek, a wiąże się ono między innymi z organizacją EuroScience Open Forum 2024, wydarzenia poświęconego kluczowym dla przyszłości świata badaniom naukowym, innowacjom i technologii.

O wyborze Katowic jako Europejskiego Miasta Nauki 2024 poinformował prof. Michaël Matlosz, przewodniczący EuroScience, podczas konferencji prasowej 22 grudnia w Centrum Informacji Naukowej i Bibliotece Akademickiej. Tym samym Katowice stały się pierwszym miastem w Europie Środkowo-Wschodniej, które posiada ten tytuł.

— Przed nami wielka, wielka praca do wykonania. I myślę, że to jest wielkie wyzwanie dzisiaj dla nas. Po pierwsze dlatego, że poprzez ten tytuł, który zobowiązuje, czeka nas szereg inwestycji. To inwestycje w naukę, w społeczeństwo tego regionu, naszych mieszkańców — mówił podczas spotkania prezydent Katowic dr Marcin Krupa. — Drugi punkt to kwestia naszej współpracy. Samorząd – uczelnie wyższe. Pomysł przyszedł z uczelni i pomoc przyszła z uczelni. My jako miasto dołożyliśmy się takim „malutkim kamyczkiem”, mówiąc o tym, że tak, na tym nam zależy, bo to jest nowa wizja Katowic. To jest to, co kiedyś próbowaliśmy zrobić, a co doskonale zaowocowało. Myślę tutaj o kulturze – naszego miasta i regionu. Dzięki tej współpracy pokazujemy naukę, a więc to, co jest ważnym elementem naszej śląskiej ziemi.

— Gratuluję i  bardzo się cieszę, ze Europejskim Miastem Nauki na rok 2024 wybrane zostały Katowice, bo Katowice jak w soczewce zbierają ze sobą i wielkie projekty techniczne, technologiczne, przemysłowe i aspiracje dotyczące przyszłości. To wspaniale, że życie zmienia naukę, ale myślę również, że równie prawdziwe jest zdanie: nauka zmienia życie. I nauka zmienia nasze życie w tempie przyspieszonym i może wypłynąć na to, że ten region, że Katowice jako serce tego regionu, będzie regionem zwycięstwa, nie tylko tu i teraz, ale też w kolejnych dekadach, na kolejne 10-lecia, bo wiemy jak głębokim zmianom przemysłowym i poprzemysłowym, technicznych i technologicznym podlega Górny Śląsk, podlegają Katowice — wskazywał podczas wystąpienia prezes Rady Ministrów Mateusz Morawiecki.

Politechnika Śląska jest jedną z instytucji odpowiedzialnych za starania o przyznanie tytułu Europejskiego Miasta Przyszłości 2024. 22 grudnia odbyło się uroczyste podpisanie umowy o powołaniu konsorcjum, którą sygnowali rektorzy szkół wyższych: Politechniki Śląskiej, Uniwersytetu Śląskiego, Akademii Muzycznej im. K. Szymanowskiego, Akademii Sztuk Pięknych, Akademii Wychowania Fizycznego im. J. Kukuczki, Śląskiego Uniwersytetu Medycznego, Uniwersytetu Ekonomicznego oraz strategiczny partner konsorcjum – Miasto Katowice.

—  Niezwykle cieszę się, z tego ogromnego sukcesu Miasta Katowice. Miasta, które jest stolicą regionu górnośląskiego. Przede wszystkim również dlatego, że jest to sukces nie tylko miasta, ale także całego regionu. Działania, które są podejmowane w mieście oddziałują na cały region. Ostatnie lata transformacji, od 1989 roku, pokazały, jak ważne jest posiadanie silnych ośrodków akademickich i instytucji prowadzących badania naukowe, prace wdrożeniowe dla przyciągania inwestorów z zewnątrz, dla rozwoju gospodarczego — podkreślił rektor Politechniki Śląskiej prof. dr hab. inż. Arkadiusz Mężyk.

Przyznanie tytułu EMN 2024 jest wyrazem uznania dla miasta Katowice oraz śląskich uczelni za organizację takich wydarzeń, jak np. UN Climate Change Conference (COP24), UN World Urban Forum 2022 czy Śląski Festiwal Nauki KATOWICE. Katowice to przede wszystkim jednak miasto wspierające wysokiej jakości kształcenie, naukę i nowoczesne technologie – również w kwestii działań na rzecz zrównoważonego rozwoju – które powstają we współpracy z ośrodkami naukowymi znajdującymi się na terenie Górnego Śląska. 

Partnerzy konsorcjum akademickiego „Katowice – Miasto Nauki” podejmą się realizacji celów związanych z upowszechnianiem wiedzy oraz edukacji, a także wspólnych przedsięwzięć naukowych. Będą to działania w zakresie roli nauki w przeciwdziałaniu kryzysowi klimatycznemu i zagrożeniom cywilizacyjnym, roli nauki w transformacji energetycznej regionu, tworzenia i wdrażania nowych technologii, pogłębiania interdyscyplinarności w podejściu do problemów społecznych, technologicznych i regulacyjnych, a także wzmacniania współpracy międzynarodowej i międzykulturowej pomiędzy ośrodkami naukowymi i przedstawicielami otoczenia społeczno-gospodarczego w Europie i na świecie.  

Korzyści płynące z wyróżnienia Katowice tytułem Europejskie Miasto Nauki 2024 to między innymi możliwość wzbudzenia zainteresowania regionem wśród przedstawicieli nauki, biznesu i mediów z całego świata, wzmocnienie możliwości pozyskania środków do realizacji celów naukowo-badawczych, zwiększenie zaangażowania mieszkańców w rozwiązywanie problemów lokalnych.

Źródło: https://www.polsl.pl

© 2019 Perspektywy.pl    O nas | Patronaty | Polityka Prywatności | Znak jakości | Reklama | Kontakt