MegaBaza edukacyjna Perspektywy®

W dniu 22 grudnia 2021 roku podczas uroczystego posiedzenia Senatu Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej (APS) prof. n. med. dr hab. Bohdan Maruszewski został uhonorowany najwyższą godnością akademicką – tytułem doktora honoris causa.

Z powodu pandemii uroczystość mogła odbyć się dopiero teraz, choć sam tytuł dr. h.c. został nadany Profesorowi Bohdanowi Maruszewskiemu uchwałą Senatu APS  26 czerwca 2019 r. Jednak dla Akademii rok 2022 jest niezwykle ważny, bo w tym roku Akademia obchodzi Jubileusz 100-lecia oraz Rok Marii Grzegorzewskiej. Dla społeczności Akademii fakt nadania godności doktora honoris causa Profesorowi Maruszewskiemu, jak i możność uczestniczenia w uroczystościach z nią związanych stanowią kolejne ważne wydarzenie w historii Uczelni. 

Społeczność naukowa Akademii Pedagogiki Specjalnej, przyznając tytuł doktora honoris causa – mówił promotor dr hab. Jan Łaszczyk podczas wygłoszonej laudacji - określa się jednocześnie sama, bo poprzez wybór kandydata zaznacza wartości, które cenimy najwyżej.

Profesor Jan Łaszczyk, przywołując drogę zawodową i naukową Doktora Honoris Causa, wskazywał na imponujące osiągnięcia naukowe, wieloletnią praktykę kliniczną w Instytucie „Pomniku – Centrum Zdrowia Dziecka”, a także na działalność społeczną, w tym zaangażowanie Profesora w stworzenie i działalność Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy.

Dotknąć serca dziecka

W osobie prof. n. med. dr. hab. Bohdana Maruszewskiego społeczność naukowa Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej ceni uczciwość i czystość zawodową, które - jak podkreślał Profesor Łaszczyk – powinny stanowić etyczny wyznacznik postaw i wzorzec dla młodego pokolenia nie tylko lekarzy.

Jeśli ktoś ma odwagę dotknąć serca dziecka, to jego ręce muszą być absolutnie czyste – przywoływał Promotor ważne dla Profesora Maruszewskiego słowa wypowiedziane przez jego mentora - profesora Jarosława Stodulskiego. - Symboliczna czystość w stosunku do zawodu – dodawał dr hab. Jan Łaszczyk - wyraża przekonanie, że najważniejszy jest pacjent, zwłaszcza jeśli jest to pacjent z maleńkim serduszkiem.

Brak zgody na bylejakość i konformizm

Uroczystość uświetnił wykład Profesora Maruszewskiego „Amerykanie są z Marsa a Europejczycy z Wenus”, w którym prof. n. med. dr. hab. Bohdan Maruszewski w arcyciekawy sposób zestawił dwa spojrzenia na życie - Europejczyków i Amerykanów, poruszając tematykę m.in. stosunku do władzy, indywidualizmu, maskulinizmu, unikania niepewności, pragmatyzmu i pobłażliwości.

Mocno wybrzmiały słowa, którymi Profesor rozpoczął wystąpienie:

Brak zgody na bylejakość, brak akceptacji dla konformizmu i relatywizmu nie uczyniły mojego życia łatwiejszym, ale być może tłumaczą miejsce, w którym się dzisiaj znajduję. Poza kardiochirurgią dziecięcą i związaną z nią działalnością naukową najważniejszym, co wydarzyło się w moim życiu jest Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy. Współtworzenie i uczestnictwo w Fundacji na rzecz najsłabszych i najbardziej potrzebujących, było i jest najbliższe mojemu sercu.

Wręczeniu dyplomu doktora honoris causa Profesorowi Bohdanowi Maruszewskiemu towarzyszyły 

promocje doktorskie i habilitacyjne, odznaczenia i wyróżnienia Ministra Edukacji i Nauki za szczególne zasługi dla oświaty i wychowania, a także wręczenie Polskiej Akcji Humanitarnej statuetki Okulary Marii Grzegorzewskiej, którą odebrał Członek Zarządu PAH Maciej Bagiński oraz wręczenie Profesorowi Andrzejowi Wacławowi Stadnickiemu Medalu Marii Grzegorzewskiej, który odebrał w imieniu Profesora syn Hubert.

Materiały dodatkowe

 Źródło: http://www.aps.edu.pl

 

© 2019 Perspektywy.pl    O nas | Patronaty | Polityka Prywatności | Znak jakości | Reklama | Kontakt