MegaBaza edukacyjna Perspektywy®

Nareszcie! Wiemy, które szkoły średnie znalazły się w czołówce Rankingu Liceów i Techników Perspektywy 2022, przygotowanego już po raz dwudziesty czwarty przez Fundację Edukacyjną „Perspektywy”. Ogólnopolska Gala Rankingu odbyła się w środę 12 stycznia w południe w Auli Głównej Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie.

W sytuacji pandemicznej przybycie tak wielu rektorów polskich uczelni na dzisiejsze wydarzenie jest najlepszym świadectwem tego, jak ważny jest Ranking Liceów i Techników Perspektyw – mówił, witając znakomitych gości, prof. dr hab. Piotr Wachowiak, rektor Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, gospodarza Gali i Partnera Głównego rankingu. I dodał: – Dla uczelni współpraca z najlepszymi szkołami w Polsce jest istotna, ponieważ to te szkoły przygotowują naszych studentów, za co z tego miejsca wszystkim szkołom serdecznie dziękuję.

Z kolei Waldemar Siwiński, pomysłodawca edukacyjnych rankingów i prezes Perspektywy Press zdradził: – Dzisiaj po raz kolejny o północy nasz portal się rozgrzał, a liczba bezsennych dyrektorów szkół, ciekawych wyników tegorocznego rankingu, przekroczyła trzy tysiące. Dalej, gratulując wyników przedstawicielom szkół, mówił: – Dziękuję państwu za to zaangażowanie i wiarę w to, że nasz ranking, który jest tworzony przez trzy obiektywne grupy, dyrektorów OKE, przewodniczących komitetów głównych olimpiad przedmiotowych i rektorów polskich uczelni, ma ogromną merytoryczną wartość.

Społecznościom najlepszych szkół gratulowała także prof. dr hab. Barbara Marcinkowska, przewodnicząca kapituły rankingu i rektorka Akademii Pedagogiki Specjalnej im. M. Grzegorzewskiej: – Cały ubiegły rok był dla wszystkich kryzysowy, ale mimo to poradziliśmy sobie bardzo dobrze, o czym świadczą sukcesy szkół – mówiła. – Dlatego dziękuję wszystkim dyrektorom szkół, którzy byli do dyspozycji w szkole i poza szkołą, dziękuję nauczycielom, którzy wykazali się kreatywnością i zaangażowaniem, a przede wszystkim dziękuję uczniom – za to, że wam się chciało.

Zwycięzcami Rankingu Liceów i Techników Perspektywy 2022 zostali: XIV LO im. Stanisława Staszica w Warszawie (najlepsze liceum) oraz Technikum Nowoczesnych Technologii im. Jana Pawła II w Kleszczowie (najlepsze technikum).

Agnieszka Potocka, dyrektor XIV LO im. Stanisława Staszica w Warszawie – najlepszego liceum w Polsce w Rankingu Liceów Ogólnokształcących 2022

Zawsze z niecierpliwością czekamy na wyniki rankingu Perspektyw – cała młodzież ściska wtedy kciuki, czekając na ogłoszenie rezultatów, i dzień po publikacji zestawienia jest dla całej społeczności szkolnej świętem. I choć miejsce w rankingu, zwłaszcza miejsce w Rankingu Maturalnym Liceów Ogólnokształcących, to zasługa absolwentów szkoły, radość wszystkich jest ogromna. Dla uczniów klas niższych ranking to zawsze wyzwanie, ale i dowód, że się da – że nasza szkoła może okazać się najlepsza dzięki ich pracy.

Rodzicom, którzy czytają ranking Perspektyw, życzyłabym, by oprócz brania pod uwagę wyników tego zestawienia przede wszystkim kierowali się indywidualnymi uzdolnieniami swoich dzieci – to one powinny być na pierwszym miejscu przy wyborze szkoły dla dziecka, bo tylko takie podejście gwarantuje powodzenie szkolne ucznia.

 

Agnieszka Nagoda-Gębicz, dyrektor Technikum Nowoczesnych Technologii im. Jana Pawła II w Kleszczowie – najlepszego technikum w Polsce w Rankingu Techników 2022

Choć znaliśmy wyniki, jakie nasi absolwenci osiągnęli w czasie egzaminów zawodowych i maturalnych w 2021 r., i wiedzieliśmy, że były bardzo dobre, to jednak nie spodziewaliśmy się, że w ogólnopolskim zestawieniu wynik naszej szkoły okaże się najwyższy. Dlatego dzisiejsza noc przyniosła nam zaskoczenie – i ogromną satysfakcję z tego sukcesu. Radość była tym większa, że ubiegły rok dla wszystkich był bardzo trudny – dręczyła nas niepewność, ile trwać będzie nauka zdalna i związany z tą niepewnością problem z planowaniem pracy. Ale daliśmy radę.

Jesteśmy stosunkowo nową szkołą, bo działamy od 2009 roku, i naszą ambicją jest stworzyć dobrą historię tej szkoły. Nie pracujemy jednak pod rankingi, natomiast pracujemy systematycznie i w jednym celu: by jak najpełniej móc przekazać naszym uczniom potrzebne im wiedzę i umiejętności. Tak, by nauka w naszej szkole dla uczniów okazała się efektywna.

Głównymi adresatami Rankingu są uczniowie i ich rodzice, którzy muszą podjąć bardzo ważną decyzję dotyczącą wyboru dalszej ścieżki kształcenia. Ranking „Perspektyw” stanowi pomoc dla młodych ludzi w wyborze liceum lub technikum, które doprowadzi ich do studiów i ułatwi zdobycie wymarzonego zawodu. Informacje mogą czerpać z pięciu rankingów, w tym dwóch głównych: Rankingu Liceów Ogólnokształcących 2022 i Rankingu Techników 2022 oraz trzech ogólnopolskich rankingów dodatkowych: Rankingu Maturalnego Liceów Ogólnokształcących 2022Rankingu Maturalnego Techników 2022 oraz Rankingu Szkół Olimpijskich 2022.

W tegorocznym Rankingu wzięto pod uwagę dane 1256 liceów ogólnokształcących i 1165 techników, które spełniły tzw. kryterium wejścia: maturę w maju 2021 r. zdawało w nich minimum 12 maturzystów, a wyniki średnie z języka polskiego i matematyki zdawanych obowiązkowo były nie niższe niż 0,75 średniej krajowej.

Zasady Rankingu ustaliła Kapituła złożona z przedstawicieli uczelni, komisji ds. kształcenia KRASP, dyrektorów okręgowych komisji egzaminacyjnych (OKE) i przedstawicieli komitetów głównych olimpiad. Pracom Kapituły przewodniczyła dr hab. Barbara Marcinkowska, prof. APS, rektor Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie.

Kryteria Rankingu Liceów 2022 to: wyniki matury z przedmiotów obowiązkowych (30%), wyniki matury z przedmiotów dodatkowych (45%) oraz sukcesy w olimpiadach (25%). Po raz kolejny w tej kategorii uwzględnione zostały osiągnięcia w olimpiadach międzynarodowych.

Kryteria Rankingu Techników 2022 to: sukcesy szkoły w olimpiadach (20%), wyniki matury z przedmiotów obowiązkowych (20%), wyniki matury z przedmiotów dodatkowych (30%) oraz wyniki egzaminu zawodowego (30%).

Przygotowano również podrankingi wojewódzkie (oddzielne dla liceów i techników), które są wyciągami z głównych rankingów ogólnopolskich. Wszystkie rankingi, obejmujące łącznie ponad 1500 najlepszych liceów i techników w Polsce, opublikowane zostały na portalu edukacyjnym: www.licea.perspektywy.plwww.technika.perspektywy.pl

© 2022 Perspektywy.pl    O nas | Polityka Prywatności | Znak jakości | Reklama | Kontakt