MegaBaza edukacyjna Perspektywy®

Prof. dr hab. Piotr Stepnowski,  rektor Uniwersytetu Gdańskiego jako student potrafił połączyć naukę na kierunku ochrona środowiska z… grą na gitarze w zespole rockowym. Jako rektor najbardziej chciałby mieć trochę czasu na swoje pasje, ale na razie się na to nie zanosi…

 

 • Gdybym wybierał ponownie studia, wybrałbym…
  Italianistykę, mediteranistykę lub podobne. Moja fascynacja kulturą śródziemnomorską, historią, sztuką i architekturą, kuchnią, językami – zwłaszcza włoskim – nigdy nie osłabła i zajmuje szczególne miejsce w moim sercu. 
 • Jako student byłem
  typowym dzieciakiem lat 90., który studia na nowoutworzonym kierunku ochrona środowiska próbował godzić z grą na gitarze w zespole rockowym i korzystaniem z innych form życia pozauczelnianego. Z perspektywy lat stwierdzam, że jednak się to udało. 
 • Dzisiejszym studentom zazdroszczę…
  możliwości, które daje im zjednoczona i otwarta Europa, nieograniczonego dostępu do nauki języków oraz technologii, dzięki której właściwie nie istnieją granice. 
 • W funkcji rektora najtrudniejsze jest…
  podejmowanie decyzji osobowych, ciągłe poszukiwanie środków finansowych oraz przekonywanie do zmian, które nie zawsze przyjmowane są ze zrozumieniem przez wszystkich członków społeczności akademickiej. 
 • Jako rektor najbardziej lubię…
  doświadczanie niezwykłości osób tworzących uniwersytet, pewnie też możliwości, które daje sprawowanie tej funkcji, ale przede wszystkim współpracę z kreatywnymi ludźmi, którzy chwytają w lot pomysły i rozwijają je otwierając nowe perspektywy, poszerzając horyzonty działalności uczelni.  
 • Polskim szkołom wyższym najbardziej potrzeba…
  Większej wiary w swój potencjał, który jest nie gorszy niż w uczelniach europejskich oraz, co pewnie oczywiste, wielokrotnego zwiększenia finansowania działalności podstawowej i dostępności do środków zewnętrznych.
 • Uczelnia polska, którą najbardziej podziwiam, to…
  Uniwersytet Fahrenheita – gdański uniwersytet przyszłości!       
 • Porażka, która nauczyła mnie w życiu najwięcej…
  Pasmo niepowodzeń w uzyskaniu grantu ERC.
 • Mój największy dotychczasowy sukces to…
  zbudowanie młodego, prężnego zespołu naukowego.   
 • Zadanie, z którym ostatnio nie mogłem sobie poradzić, to…
  rozpoczęcie budowy Centrum Sportowego UG. 
 • Pandemia nauczyła mnie…
  że wiedza ekspercka, którą współczesna nauka dostarcza społeczeństwu tak szybko, beztrosko i z entuzjazmem wielu może zostać zastąpiona pseudonaukowym bełkotem -  przed nami zatem wciąż bardzo dużo pracy w jeszcze efektywniejszym upowszechnianiu nauki i wyników badań naukowych. 
 • Człowiek, który otworzył mi horyzonty, to…
  mój Ojciec – profesor, naukowiec. 
 • Moja ukryta pasja to…
  rzeźba w drewnie.
 • Moja dewiza życiowa
  Działać, nie stać!   
 • Ostatnio najbardziej mi się marzy
  więcej wolnego czasu na te wszystkie rzeczy, które niepoprawnie zaniedbuję. 

 

© 2019 Perspektywy.pl    O nas | Patronaty | Polityka Prywatności | Znak jakości | Reklama | Kontakt