MegaBaza edukacyjna Perspektywy®

Konferencja Rektorów Akademickich Szkół Polskich (KRASP), Konferencja Rektorów Zawodowych Szkół Polskich (KRZaSP) oraz Parlament Studentów Rzeczypospolitej Polskiej (PSRP) zaprotestowały przeciwko nowej regulacji zawartej w założeniach nowelizacji Ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym zmieniającej zasady wyboru przewodniczącego Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego (RGNiSW).

Jak twierdzą w oświadczeniu przesłanym do mediów, zamiar narzucenia Radzie rozwiązań organizacyjnych - obcych jej tradycji i sprzecznych z jej publiczną rolą - jest w istocie próbą pozbawienia tożsamości i podmiotowości RGNiSW, skutkującą ograniczeniem jej zdolności operacyjnych i odbierają Radzie możliwość efektywnej realizacji wielu jej istotnych zadań. (PROTEST RGNiSW)

KRASP i KRZaSP wyraziły także sprzeciw wobec odrzucenia przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego wniosku o nadanie osobowości prawnej KRASP, pomimo uprzedniego zaakceptowania przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Nie dysponując osobowością prawną, Konferencje rektorów mają ograniczone prawa we współdziałaniu z  partnerami, w szczególności  do tworzenia nowych podmiotów prawnych. (PROTEST KRASP)

Więcej: krasp.org.pl

© 2022 Perspektywy.pl    O nas | Polityka Prywatności | Znak jakości | Reklama | Kontakt