MegaBaza edukacyjna Perspektywy®

Uniwersytet Wrocławski i portugalski Uniwersytet w Minho dołączają do europejskiego sojuszu uniwersytetów Arqus.

Granada, Bergen, Graz, Lipsk, Lyon, Padwa, Wilno, a teraz Minho i Wrocław. Wspólny cel studentów, profesorów, badaczy i administracji – zmiana w uniwersytet i naukę bez barier skupioną na ludziach i międzynarodowej współpracy. Partnerstwo uniwersytetów w sojuszu to oferta dla naukowców i badaczy na tworzenie wspólnych projektów naukowych realizowanych przez pracowników kilku uczelni z sojuszu. Są one finansowane z grantów UE przeznaczonych na wspieranie projektów w sojuszach badawczych.

„Arqus European University Alliance” to jeden z europejskich sojuszy uniwersyteckich.. Arqus w momencie powstania w listopadzie 2018 roku był jednym z najlepiej ocenionych przez komisję konkursową w Brukseli. Teraz te Uniwersytety do swojego grona przyjęły Uniwersytet Wrocławski. To dla wrocławskiego Uniwersytetu milowy krok. Staje się uniwersytetem w europejskiej sieci.

https://www.goodtoknow.pl/arqus#326539

Źródło: www.uni.wroc.pl

 

© 2019 Perspektywy.pl    O nas | Patronaty | Polityka Prywatności | Znak jakości | Reklama | Kontakt