MegaBaza edukacyjna Perspektywy®

Były prorektor Uniwersytetu Jagiellońskiego prof. Stanisław Kistryn został wiceprzewodniczącym Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Na przewodniczącego tego gremium wybrano prof. Marcina Pałysa, byłego rektora Uniwersytetu Warszawskiego. Z kolei drugą wiceprzewodniczącą została prof. Grażyna Borkowska z Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk.

Rada Główna Nauki i Szkolnictwa Wyższego jest instytucją przedstawicielską środowiska szkolnictwa wyższego i nauki. Współdziała z ministrem edukacji i nauki oraz z innymi organami władzy i administracji publicznej w ustalaniu polityki edukacyjnej państwa w zakresie szkolnictwa wyższego. Zgodnie ze statutem Rada wyraża z własnej inicjatywy opinie w sprawach dotyczących szkolnictwa wyższego, nauki, kultury i oświaty. Może również zwracać się w tych sprawach do organów władzy publicznej, jednostek naukowych i uczelni.

W skład tego 30-osobowego gremium w kadencji 2022-2025 wchodzi 14 nauczycieli akademickich wybranych przez Konferencję Rektorów Akademickich Szkół Polskich, Konferencję Rektorów Publicznych Uczelni Zawodowych, Konferencję Rektorów Zawodowych Szkół Polskich, 3 przedstawicieli Polskiej Akademii Nauk, przedstawiciel instytutów badawczych i przedstawiciel państwowych instytutów badawczych, przedstawiciel Sieci Badawczej Łukasiewicz, 4 studentów, 2 doktorantów, 2 przedstawicieli pracowników wybranych przez reprezentatywne organizacje związków zawodowych oraz 2 przedstawicieli pracodawców wybranych przez reprezentatywne organizacje pracodawców.

Prof. Stanisław Kistryn po ukończeniu studiów na UJ (1984) odbył studia doktoranckie na Politechnice Federalnej (ETH) w Zurychu, uzyskując stopień doktora w 1990 roku. Na stałe związany z Instytutem Fizyki im. Mariana Smoluchowskiego UJ (IF UJ). Pracował okresowo m.in. w ETH, Centrum Badawczym w Juelich (Niemcy) oraz KVI Groningen (Holandia). W latach 2012-2020 był prorektorem UJ ds. badań naukowych i funduszy strukturalnych, a obecnie pełni funkcję pełnomocnika rektora UJ ds. współpracy w ramach Una Europa.

Jego zainteresowania badawcze obejmują m.in. badania dynamiki oddziaływania w układach kilkunukleonowych w precyzyjnych eksperymentach z wykorzystaniem spolaryzowanych wiązek i tarcz, testowanie fundamentalnych symetrii oddziaływań elementarnych, zastosowania metod i technik fizyki jądrowej w różnych dziedzinach badań (archeologia, medycyna, biologia, geologia). Współautor ponad 200 prac w czasopismach naukowych z tzw. listy filadelfijskiej cytowanych ponad 2,8 tys. razy, współautor ponad 220 komunikatów w materiałach konferencyjnych oraz ponad 280 przyczynków w raportach rocznych różnych instytucji. Współrealizator 23 projektów badawczych krajowych i międzynarodowych.

Był członkiem wielu komitetów i grup eksperckich, w tym Komitetu Ewaluacji Jednostek Naukowych MNiSW i Zespołu Specjalistycznego ds. Oceny Czasopism Naukowych MNiSW. Pełnił funkcję skarbnika w dyrekcji sieci uniwersyteckiej The Guild, a obecnie piastuje analogiczne stanowisko w Zarządzie zrzeszenia Una Europa. Był przewodniczącym, a obecnie jest honorowym przewodniczącym Uniwersyteckiej Komisji Nauki. Członek Polskiego Towarzystwa Fizycznego (od 2017 członek prezydium Zarządu Głównego), Europejskiego Towarzystwa Fizycznego i Komitetu Fizyki PAN (przewodniczący sekcji ds. współpracy międzynarodowej) oraz rad naukowych wielu polskich instytucji naukowych. Do roku 2022 był przewodniczącym zespołu koordynacyjnego programu strategicznego Inicjatywa Doskonałości w UJ.

 

Źródło: https://www.uj.edu.pl

© 2019 Perspektywy.pl    O nas | Patronaty | Polityka Prywatności | Znak jakości | Reklama | Kontakt