MegaBaza edukacyjna Perspektywy®


Dr hab. Sebastian Stach, prof. UŚ z Instytutu Inżynierii Biomedycznej Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach został powołany na członka Komitetu Biocybernetyki i Inżynierii Biomedycznej Polskiej Akademii Nauk.

Celem jednostki jest współpraca środowiska naukowego w zakresie biocybernetyki i inżynierii biomedycznej, a także koordynacja działań zmierzających do rozwoju tej dyscypliny w Polsce. Członkowie wybierani są co cztery lata i stanowią merytoryczną reprezentację krajowego środowiska naukowego oraz przemysłu inżynierii biomedycznej.

Prof. Sebastian Stach jest dyrektorem Instytutu Inżynierii Biomedycznej Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Jego zainteresowania badawcze obejmują takie zagadnienia, jak: inżynieria biomedyczna, analiza i przetwarzanie obrazów, informatyka biomedyczna, mikroskopia konfokalna i mikroskopia AFM powierzchni materiałów, ilościowa analiza i modelowanie powierzchni materiałów, a także wytrzymałość materiałów.

 

Źródło: https://us.edu.pl

© 2022 Perspektywy.pl    O nas | Polityka Prywatności | Znak jakości | Reklama | Kontakt