MegaBaza edukacyjna Perspektywy®

Rektor Uniwersytetu Morskiego w Gdyni prof. dr hab. inż. kpt. ż.w. Adam Weintrit został członkiem Rady Koordynacyjnej ds. Morskiej Energetyki Wiatrowej.

Porozumienie sektorowe na rzecz rozwoju morskiej energetyki wiatrowej w Polsce zostało podpisane 15 września 2021 roku z inicjatywy wiceministra klimatu i środowiska, pełnomocnika rządu ds. OZE, Ireneusza Zyski. Porozumienie zrzesza m.in. organy administracji rządowej, samorządu terytorialnego, inwestorów oraz jednostki naukowo-badawcze. To druga po Wielkiej Brytanii taka inicjatywa na świecie. Jednym z sygnatariuszy Porozumienia był Uniwersytet Morski w Gdyni - jedna z czterech wskazanych przez rząd uczelni w kraju, mających zapewnić kadry dla farm wiatrowych. Uczelnia będzie odpowiedzialna za realizację innowacyjnych inicjatyw badawczych, analitycznych i naukowych związanych z rozwojem morskiej energetyki wiatrowej w kraju. 

Rada Koordynacyjna ds. Morskiej Energetyki Wiatrowej jest jednym z najważniejszych organów przedsięwzięcia. Jej zadaniem będzie monitorowanie celów projektu, powoływanie grup roboczych oraz przygotowanie corocznych sprawozdań z realizacji strategicznych założeń. Tryb pracy Rady oraz grup roboczych określi regulamin, który będzie uchwalony na pierwszym posiedzeniu Rady.

https://umg.edu.pl/

 

© 2019 Perspektywy.pl    O nas | Patronaty | Polityka Prywatności | Znak jakości | Reklama | Kontakt