MegaBaza edukacyjna Perspektywy®

Interstudent 2022 - Studia magisterskie
Siedemnastoletni Maksym przyjechał do Katowic w 2015 roku. Został słuchaczem kursu przygotowawczego dla kandydatów na studia w języku polskim organizowanego przez Szkołę Języka i Kultury Polskiej Uniwersytetu Śląskiego. Uczestniczył w zajęciach lektoratowych języka polskiego w grupie o najwyższym stopniu zaawansowania. Następnie podjął studia na Wydziale Prawa Uniwersytetu Śląskiego, gdzie przez 5 lat dał się poznać jako błyskotliwy, pracowity i ambitny młody człowiek.

Prof. dr hab. Jolanta Tambor, dyrektorka Szkoły Języka i Kultury Polskiej UŚ, podkreśla, że Maksym od początku wyróżniał się na tle grupy aktywnością, sumiennością i dociekliwością w nauce. Doskonale wywiązywał się ze wszystkich zadań, jakie wyznaczali mu prowadzący zajęcia, i uzyskał najwyższe oceny na egzaminach końcowych ze wszystkich zrealizowanych przedmiotów. Angażował się w dodatkowe działania szkoły. Chętnie brał udział w wydarzeniach kulturalnych organizowanych z okazji świąt i tradycyjnych spotkań związanych z rokiem akademickim.

Swoją aktywność kontynuował z powodzeniem na Wydziale Prawa i Administracji. Potwierdza tę opinię prof. dr hab. Czesław Martysz. – Jako wydział zawsze staramy się stwarzać jak najwięcej możliwości dla naszych studentów. Pan Maksym jest właśnie studentem, który przez cały czas starał się maksymalnie angażować zarówno w życie studenckie, jak i naukowe. W szczególności w trakcie studiów nie tylko był aktywny na zajęciach prowadzonych na naszej uczelni, ale też był przedstawicielem studentów w radzie wydziału, pełnił kierownicze funkcje w kołach naukowych oraz był członkiem Komisji Prawnej Samorządu Studenckiego UŚ.

Jednym z największych sukcesów Maksyma jako studenta był dwukrotny udział jako reprezentanta Uniwersytetu Śląskiego w prestiżowym międzynarodowym konkursie Willem C. Vis Moot dla studentów prawa na świecie. Rokrocznie bierze w nim udział ponad 400 reprezentacji z blisko 80 krajów. W ramach konkursu studenci przygotowują w języku angielskim dwa obszerne pisma procesowe w imieniu powoda oraz pozwanego. Praca ta polega nie tylko na przygotowaniu trafnej argumentacji, ale również na wyszukaniu orzeczeń sądów krajowych i arbitrażowych, które zapadały w podobnych sprawach.

Prof. dr hab. Ryszard Koziołek, rektor Uniwersytetu Śląskiego, dodaje w rekomendacji, że Maksym w listopadzie 2021 r. został jednym z laureatów programu „Najlepszy Absolwent 2021”. – Skończył studia prawnicze jako jeden z nielicznych cudzoziemców nie tylko na naszym uniwersytecie, ale i w całej Polsce i zrobił to z wynikiem celującym. Wymagało to dużego wysiłku, żeby móc doskonale opanować polską terminologię prawniczą i później wykorzystywać ją również w praktyce – podkreśla prof. Koziołek.

Studia magisterskie

MAKSYM SHCHERBYUK, Ukraina
Absolwent Szkoły Języka i Kultury Polskiej oraz Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego

http://studyinpoland.pl/interstudent

© 2019 Perspektywy.pl    O nas | Patronaty | Polityka Prywatności | Znak jakości | Reklama | Kontakt