MegaBaza edukacyjna Perspektywy®

- Ilekroć rozmawiam z kimś na uczelni i wspominam, iż znam pewną chińską studentkę na UJ, na twarzach moich rozmówców pojawia się szeroki uśmiech: Tak, tak, koleguję się z Yiyu Chen. W rezultacie mam wrażenie, że choć na Wydziale Prawa UJ studiują setki studentów, panią Yiyu Chen znają wszyscy, a co najważniejsze, wszyscy darzą ją ogromną sympatią – mówi dr Anna Wysoka- Bar, adiunkt w Centrum Prawa Prywatnego Międzynarodowego na Wydziale Prawa i Administracji UJ.

Laureatka Nagrody Specjalnej INTERSTUDENT 2022 pochodzi z Chin, gdzie skończyła polonistykę na Guangdong University of Foreign Studies w Guangzhou. Po ich ukończeniu zamarzyła o studiach prawniczych w Polsce. Do Krakowa przyjechała w roku 2018.

Yiyu nie studiuje prawa w języku obcym, dedykowanym dla studentów zagranicznych, ale po polsku, na kierunku, który nawet dla polskich studentów jest dużym wyzwaniem. - Radzi sobie na tych studiach doskonale, stanowi wzór pracowitości i zaangażowania, a swoim entuzjazmem zaraża innych. Jest nie tylko wzorową studentką z bardzo wysoką średnią ocen, lecz ma dodatkowe liczne osiągnięcia – podkreśla dr Anna Wysoka-Bar.

Na trzecim roku studiów Chen uzyskała prestiżowy grant w ramach POB Society of the Future z programu Inicjatywa Doskonałości Uniwersytetu Jagiellońskiego, konkurując z polskimi i zagranicznymi studentami wszystkich kierunków UJ. Ten grant otrzymują najlepsi z najlepszych. W ramach projektu ukończyła szkołę letnią słynnej Haskiej Akademii Prawa Międzynarodowego w Holandii oraz dwa kursy w Akademii Prawa Europejskiego w Niemczech. W tym roku Yiyu reprezentuje UJ w międzynarodowym konkursie PAX Moot Court. Udział w konkursie ukazało kolejne jej pozytywne cechy: umiejętność pracy zespołowej, odpowiedzialność.

Yiyu Chen aktywnie działa na rzecz  przybliżenia kultury chińskiej w Polsce. Pracuje jako wolontariuszka w Centrum Języka i Kultury Chińskiej UJ Instytut Konfucjusza w Krakowie. Prowadzi tu zajęcia z języka chińskiego, a także wspiera organizacyjnie działalność Instytutu w organizacji konkursów plastycznych dla dzieci, konkursów fotograficznych, koncertów i przedstawień.

Mimo licznych obowiązków na studiach i w czasie wolnym Yiyu Chen działa na rzecz szeroko rozumianego społeczeństwa, służąc nam wszystkim znajomością języka chińskiego – mówi dr Anna Wysoka-Bar. - Pracuje jako tłumacz dla organów administracji państwowej, np. podczas przesłuchań w organach skarbowych i sądach. Jest to praca wymagająca ogromnego profesjonalizmu, znajomości zasad etyki zawodowej i odporności psychicznej.

 

Nagroda Specjalna

YIYU CHEN, Chiny
Studentka IV roku prawa na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego

http://studyinpoland.pl/interstudent

© 2019 Perspektywy.pl    O nas | Patronaty | Polityka Prywatności | Znak jakości | Reklama | Kontakt