MegaBaza edukacyjna Perspektywy®

To dzięki nim polskie uczelnie stają się coraz bardziej umiędzynarodowione. Przedstawiamy laureatów piątej edycji Nagrody Środowiskowej Gwiazdy Umiędzynarodowienia (International Stars).

Misją tej nagrody jest wyłonienie, nagrodzenie oraz promocja osób mających wybitne osiągnięcia w zakresie umiędzynarodowienia polskich szkół wyższych. – Nagroda promuje osoby, które w najpełniejszy możliwy sposób ucieleśniają pewne ważne wartości. To istotne wyróżnienie dla środowiska, ponieważ praca wkładana w umiędzynarodowienie uczelni jest często niedostrzegana, a przecież ma kluczową wartość – podkreśla dr Bianka Siwińska, prezeska Fundacji Edukacyjnej Perspektywy.

Nagroda kierowana jest do osób mających wybitne osiągnięcia w zakresie internacjonalizacji polskich szkół wyższych, w szczególności do pracowników uczelni akademickich, zarówno działów i biur współpracy z zagranicą, promocji i rekrutacji, jak i dziekanatów i innych jednostek administracji oraz kadry zarządzającej, w tym władz uczelni, którzy swoją pracą, zaangażowaniem, osiągnięciami, doświadczeniem oraz umiejętnościami w sposób szczególny kształtują oblicze umiędzynarodowienia polskiego szkolnictwa wyższego.

Kapituła składająca się z reprezentantów polskich instytucji i organizacji zaangażowanych w rozwój umiędzynarodowienia pod kierownictwem przewodniczącego KRASP prof. dr. hab. inż. Arkadiusza Mężyka przyznała nagrody w siedmiu kategoriach: Nagroda Specjalna/Distinguished Star, Gwiazda Zarządzania/Management Star, Gwiazda Badań/Research Star, Gwiazda Nauczania/Teaching Star, Gwiazda Dyplomacji/Public Diplomacy Star, Gwiazda Marketingu/Marketing Star, Wschodząca Gwiazda/Rising Star.

Nagroda jest przyznawana w ramach programu „Study in Poland” prowadzonego wspólnie przez Konferencję Rektorów Akademickich Szkół Polskich (KRASP) i Fundację Edukacyjną Perspektywy.

Laureaci edycji 2022

Distinguished Star – Nagroda Specjalna

Prof. Lauritz Holm-Nielsen, przewodniczący panelu ekspertów IDUB

Management Star

Dr hab. Rafał Witkowski prof. UAM, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Research Star

Prof. dr hab. Łukasz Sułkowski, Uniwersytet Jagielloński

Teaching Star

Prof. dr hab. Inż. Janusz Szmyd, Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie

Public Diplomacy Star

Dr Mariusz Sagan, dyrektor Wydziału Strategii i Przedsiębiorczości, Urząd Miasta Lublin

Marketing Star

Liliana Lato, Uniwersytet Łódzki

RISING Star

Monika Wysocka, Akademia Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte w Gdyni

http://gwiazdyinternacjonalizacji.pl/

© 2019 Perspektywy.pl    O nas | Patronaty | Polityka Prywatności | Znak jakości | Reklama | Kontakt