MegaBaza edukacyjna Perspektywy®

Senat Uniwersytetu Warszawskiego przyjął uchwałę w sprawie nadania prof. Andrzejowi Koźmińskiemu tytułu doktora honoris causa. Profesor jest jednym z filarów nauk o zarządzaniu w Polsce i Europie. Jako dziekan Wydziału Zarządzania UW przyczynił się do nowoczesnej nauki organizacji. Uroczystość nadania tytułu odbędzie się 16 lutego.

Prof. Andrzej Koźmiński ukończył studia ekonomiczne w Szkole Głównej Planowania i Statystyki, oraz studia socjologiczne na Uniwersytecie Warszawskim. Po studiach odbywał praktyki w Rzymie i w Paryżu. Wrócił jednak do kraju i w wieku 24 lat obronił doktorat w SGPiS, a trzy lata później otrzymał habilitację na Uniwersytecie Łódzkim. Od tego czasu mija pół wieku jego intensywnej pracy naukowej, której owocem jest niemal 50 książek z dziedziny zarządzania, 450 artykułów i międzynarodowe uznanie w dyscyplinie zarządzanie, które odzwierciedla indeks Hirscha (28) oraz doktoraty honoris causa – otrzymany w najstarszej francuskiej uczelni biznesowej ESCP Europe oraz na Uniwersytecie Szczecińskim. Założył Akademię Leona Koźmińskiego. Prof. Koźmiński został również laureatem Nagrody Środowiskowej "Gwiazdy Umiędzynarodowienia – Distinguished Star 2019" przyznanej przez Perspektywy.

https://www.kozminski.edu.pl/pl 

© 2019 Perspektywy.pl    O nas | Patronaty | Polityka Prywatności | Znak jakości | Reklama | Kontakt