MegaBaza edukacyjna Perspektywy®


 

REKLAMA


REKLAMA


REKLAMA


W piątek 19 kwietnia z inicjatywy Pani Poseł Joanny Fabisiak oraz Stowarzyszenia Edukacyjnego Integracja w Sali Kolumnowej Sejmu RP spotkają się przedstawiciele środowisk edukacyjnych, organizacji rządowych i pozarządowych, nauczyciele i rodzice mający wpływ na kształtowanie młodego pokolenia. W ramach konferencji „Wartości do szkoły! Szkoły z wartościami” porozmawiają o wychowywaniu dzieci i młodzieży w kierunku kształtowania preferowanych postaw i wzorców zachowania.

Pomysł na debatę wynika z obserwacji dzieci i młodzieży, które potrzebują pokierowania ku wybranym postawom i nawykom stosowanym w życiu codziennym. Pojęcie wartości w życiu publicznym i społecznym zostało zepchnięte na margines przez wszechobecny konsumpcjonizm, egoizm grup interesów i modę na antywartości. We współczesnym świecie, szkoła powinna być partnerem rodziców w wychowywaniu dzieci – pokazywać młodzieży dobre postawy i potrzeby kierowania się nimi w życiu.

Mamy nadzieję, że debata uświadomi potrzebę zintegrowania działań wielu grup społecznych na rzecz wychowania odpowiedzialnych i mądrych pokoleń – mówi Jacek Weigl, inicjator akcji i założyciel Stowarzyszenia Edukacyjnego Integracja.

Wśród zaproszonych gości na konferencję znajdą się m.in.: Pani Joanna Fabisiak (Poseł na Sejm, Komisja Edukacji Nauki i Młodzieży), Katarzyna Góralska (Mazowiecki Wicekurator Oświaty), Arkadiusz Walczak (Dyrektor Warszawskiego Centrum Innowacji Edukacyjno – Społecznych i Szkoleń), Elżbieta Olszewska (Dyrektor programowy Fundacji ABC XXI Cała Polska Czyta Dzieciom), Wojciech Dąbrowski (wychowawca, trener inicjatywy Tato.net), Paweł Bochniarz (Dyrektor PWC, menedżer i oradca), Krzysztof Jędrzejewski (przedsiębiorca, główny akcjonariusz Grupy Kopex), dr Szymon Grzelak (Instytut Profilaktyki Zintegrowanej), dr Piotr Gąsiorowski (Instytut Przywództwa), Rafał Porzeziński (Stowarzyszenie Twoja Sprawa).  Uroczystego otwarcia konferencji dokona Pan Premier Jerzy Buzek.

Więcej informacji na stronie: www.edukacjazwartosciami.pl

© 2022 Perspektywy.pl   O nas | Polityka Prywatności | Znak jakości | Reklama | Kontakt!!!