MegaBaza edukacyjna Perspektywy®

Prof. Andrzej K. Koźmiński odebrał tytuł doktora honoris causa Uniwersytetu Warszawskiego podczas uroczystości w Pałacu Kazimierzowskim w dniu 16 lutego 2022 r. O nadaniu tytułu jednogłośnie zdecydował Senat UW.

Prof. Alojzy Nowak, rektor Uniwersytetu Warszawskiego, mówił o trwających niemal pół wieku związkach doktora honorowego z Uniwersytetem Warszawskim. W 1958 roku prof. Koźmiński rozpoczął studia socjologiczne na Wydziale Filozoficznym UW, studiując równolegle handel wewnętrzny na SGPiS. Z Instytutem Socjologii UW był związany do 2003 roku. W latach 70. uczestniczył w tworzeniu Wydziału Zarządzania UW, który wyłonił się z Instytutu Zarządzania UW. W latach 1981-1987 był pierwszym demokratycznie wybranym dziekanem tego wydziału z rekomendacji NSZZ Solidarność. Współtworzył Międzynarodowe Centrum Zarządzania, jednostkę organizacyjną UW, która oferuje programy MBA. Od 1989 roku kierował Międzynarodową Szkołą Zarządzania, z której w 1993 roku wyłoniła się Akademia Leona Koźmińskiego. To obecnie jedyna polska uczelnia ekonomiczna o międzynarodowej pozycji potwierdzonej akredytacjami AACSB, EQUIS, AMBA, która w rankingach „Financial Times” zajmuje pozycję lidera kształcenia biznesowego w Europie Centralnej. Prof. Koźmiński przez 18 lat był rektorem tej uczelni, następnie jej prezydentem, a obecnie pełni rolę prezydenta honorowego.

W opiniach recenzentów i uzasadnieniu decyzji o nadaniu doktoratu honorowego znalazły się słowa uznania dla wyjątkowych dokonań prof. Koźmińskiego w naukach o zarządzaniu oraz podziwu dla sprawności organizacyjnej, z jaką stworzył Akademię Leona Koźmińskiego. Długą listę osiągnięć i znaczących publikacji prof. Koźmińskiego przypomniała w wygłoszonej laudacji prof. Beata Glinka.

Andrzej K. Koźmiński urodził się w 1941 roku w okupowanej Warszawie w rodzinie profesorskiej. Po uzyskaniu doktoratu z ekonomii w wieku 24 lat i – trzy lata później – habilitacji odbywał praktyki we Włoszech i we Francji. Po powrocie do kraju kontynuował pracę naukową w Szkole Głównej Planowania i Statystyki, a następnie na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego. W wieku 35 lat został profesorem.

Profesor Koźmiński jest autorem kilkudziesięciu książek z zakresu zarządzania, w tym podręczników tłumaczonych na wiele języków, badaczem o ugruntowanej pozycji międzynarodowej, zdobytej w wyniku wieloletniej aktywności naukowej i dydaktycznej, także na uczelniach zagranicznych, głównie francuskich i amerykańskich. Udało mu się stworzyć nie tylko uczelnię, ale także własną szkołę naukową z grupą utalentowanych doktorantów, z których kilku uzyskało już tytuł profesora.

Prof. Andrzej Koźmiński często zabiera głos na aktualne tematy gospodarcze i społeczne, prezentując swoje przemyślenia i oryginalne wnioski. Uczynił to również w wykładzie, wygłoszonym z okazji nadania tytułu doktora HC Uniwersytetu Warszawskiego. Nawiązując do prowadzonych od lat badań przywództwa, powiedział, że obecnie brakuje liderów, za którymi z pełnym poświęceniem poszliby wszyscy, w imię rozwiązywania prawdziwych problemów ludzkości.

Tytuł przyznany przez Uniwersytet Warszawski jest trzecim doktoratem honorowym profesora Koźmińskiego, doktora HC Multi. Wcześniej otrzymał takie wyróżnienie od Uniwersytetu Szczecińskiego i ESCP Business School w Paryżu.

https://www.uw.edu.pl

© 2022 Perspektywy.pl    O nas | Polityka Prywatności | Znak jakości | Reklama | Kontakt