MegaBaza edukacyjna Perspektywy®

Trwają prace nad federacją poznańskich uczelni publicznych. Rada ds. Integracji Poznańskiego Środowiska Akademickiego wystosowała list w sprawie federacji poznańskich uczelni publicznych.

W listopadzie 2020 r. Kolegium Rektorów Miasta Poznania powołało Radę ds. Integracji Poznańskiego Środowiska Akademickiego. Rada pracuje pod przewodnictwem prof. Andrzeja Lesickiego z UAM. Rada zajmuje się analizą rozmaitych aspektów utworzenia federacji poznańskich uczelni publicznych, zarówno korzyści, jak i potencjalnych zagrożeń, związanych z tą inicjatywą. Komunikaty, raporty i sprawozdania z realizacji prac Rady będą się sukcesywnie ukazywać na stronach internetowych wszystkich uczelni poznańskich. Szczegółowe informacje na temat potencjalnej federacji oraz działalności Rady są zamieszczone na stronie krmp.edu.pl.

Źródła:https://ue.poznan.pl

 

© 2022 Perspektywy.pl    O nas | Polityka Prywatności | Znak jakości | Reklama | Kontakt