MegaBaza edukacyjna Perspektywy®

Zwiększenie nakładów na szkolnictwo wyższe o 15 proc. (ok. 3,4 mld zł)  w roku 2022 i o kolejne 15 proc. w przyszłym roku, regularne zwiększanie wysokości minimalnego wynagrodzenia zasadniczego profesora, stałe i przewidywalne zwiększanie środków na subwencje dla uczelni publicznych oraz uwolnienie algorytmu podziału subwencji  - to podstawowe postulaty zawarte w piśmie przewodniczącego KRASP prof. Arkadiusza Mężyka do premiera Mateusza Morawieckiego z 15 lutego br.

Prof. Mężyk zwraca uwagę na narastającą frustrację wśród pracowników szkół wyższych, wynikającą m.in z niezrealizowania planowanego zwiększania ich wynagrodzeń (zrealizowano 13 proc. z deklarowanych 30 proc.) i na postępującą pauperyzację zawodu uczonego. Jak podkreśla przewodniczący KRASP, powoduje to brak zainteresowania podjęcie pracy w szkołach wyższych przez najzdolniejszych i najbardziej kreatywnych absolwentów.

Pełna treść listu

 

© 2022 Perspektywy.pl    O nas | Polityka Prywatności | Znak jakości | Reklama | Kontakt