Województwo lubelskie

Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie 07.04 stacjonarnie + warsztaty LUBLIN

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie  21.03  hybryda LUBLIN