Województwo mazowieckie

Warszawski Uniwersytet Medyczny 19.03 online WARSZAWA

Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego 26.03 hybryda WARSZAWA

Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, 26.03 stacjonarnie WARSZAWA

Politechnika Warszawska 07.04 Dziewczyny na politechniki WARSZAWA

Politechnika Warszawska 28.05 stacjonarnie WARSZAWA

Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych 07.04 Dziewczyny na politechniki WARSZAWA

Uniwersytet Warszawski  - Wydział Fizyki 07.04 Dziewczyny do ścisłych WARSZAWA

Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania w Warszawie 07.04 Dziewczyny do ścisłych WARSZAWA

Wojskowa Akademia Techniczna im. J. Dąbrowskiego 08.04 stacjonarnie lub online WARSZAWA

Akademia Sztuki Wojennej 09.04 stacjonarnie WARSZAWA

Akademia Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego 23.04 stacjonarnie + streaming WARSZAWA

Uniwersytet Warszawski  23.04 online WARSZAWA