MegaBaza edukacyjna Perspektywy®

Atak na wolną Ukrainę jest atakiem na Europę! - te słowa wypowiedziane przez naszą noblistkę w pierwszym dniu agresji putinowskiej Rosji na Ukrainę są najtrafniejszym określeniem dziejących się na naszych oczach dramatycznych wydarzeń. - Chciałabym pokłonić się nisko Ukrainkom i Ukraińcom brutalnie zaatakowanym przez moskiewski reżim - zaczęła swoje wystąpienie Olga Tokarczuk, noblistka z dziedziny literatury 2018 roku podczas uroczystości, w której odebrała doktorat honoris causa Uniwersytetu Warszawskiego. - I choć brakuje słów na takie barbarzyństwo, chcę wyrazić moją, naszą, solidarność, wsparcie i dodać im otuchy. Atak na wolną Ukrainę jest dla mnie atakiem na Europę. Stan wojenny nie ma granic, raz rozpoczęta będzie siedziała w naszych umysłach aż nie zrobimy wszystkiego, żeby ją zakończyć.

16 grudnia 2020 roku Senat UW przyznał przez aklamację Oldze Tokarczuk tytuł doktora honoris causa UW. Ze względu na pandemię organizacja uroczystości została przesunięta w czasie. Olga Tokarczuk odebrała tytuł doktora honoris causa Uniwersytetu Warszawskiego podczas uroczystości w Pałacu Kazimierzowskim w dniu 23 lutego 2022 roku.

− Oryginalna i niepowtarzalna twórczość Olgi Tokarczuk stanowi uzupełnienie spojrzenia naukowego na świat. Jesteśmy dumni, że noblistka jest absolwentką Uniwersytetu Warszawskiego. Nadanie jej tytułu doktora honoris causa to szczególna chwila dla społeczności naszej uczelni – powiedział prof. Alojzy Z. Nowak, rektor UW, komentując wyróżnienie dla noblistki.

Doktorat honoris causa został przyznany noblistce na wniosek złożony przez Wydział Polonistyki UW i Wydział "Artes Liberales". Promotorem doktoratu został prof. Andrzej Mencwel z Wydziału Polonistyki. Dorobek Olgi Tokarczuk recenzowali: prof. Schamma Schahadat z Uniwersytetu w Tybindze, prof. Ryszard Koziołek, rektor Uniwersytetu Śląskiego oraz prof. Inga Iwasiów z Uniwersytetu Szczecińskiego.

 − Decyzja o przyznaniu Oldze Tokarczuk tytułu doktora honoris causa UW jest wyrazem uznania pierwszeństwa, jakie mądra, świadoma nauka winna jest wielkiej sztuce – napisał w recenzji prof. Ryszard Koziołek z Uniwersytetu Śląskiego.

 Jak podsumowała w recenzji prof. Inga Iwasiów z Uniwersytetu Szczecińskiego, całość dorobku Olgi Tokarczuk można potraktować jako pracę na rzecz słyszalności czy, używając terminologii uniwersyteckiej – reprezentacji. –  Metodologią Olgi Tokarczuk jest doświadczenie poddawane licznym próbom. Narzędziami – powieści, eseje, opowiadania, przesunięte gatunki, hybrydy, mozaiki, sylwy, polifonie, sprawdzana od trzydziestu lat ich przydatność. Koronnym tematem – świat, z którego wydziela się najważniejsze składniki, nie ustając w pracy wskazywania ognisk bólu i nadziei. Ideą – zobaczenie wszystkiego naraz, zwyczajnego i dziwnego, przeszłego i przyszłego – napisała prof. Iwasiów.

Olga Tokarczuk urodziła się 29 stycznia 1962 roku. W 1987 roku ukończyła studia na Wydziale Psychologii UW. Jest uznawana za jedną z najwybitniejszych przedstawicielek literatury najnowszej w kraju i za granicą. W swoim dorobku ma m.in.: powieści, zbiory esejów, tom poetycki i scenariusze filmowe. Jest laureatką Nagrody Bookera za powieść „Bieguni” (2018) oraz dwukrotną laureatką Nagrody Literackiej „Nike” za powieści: „Bieguni” (2008) i „Księgi Jakubowe” (2015).

Więcej: https://www.uw.edu.pl

© 2022 Perspektywy.pl    O nas | Polityka Prywatności | Znak jakości | Reklama | Kontakt