MegaBaza edukacyjna Perspektywy®


 

 
 

REKLAMA


REKLAMA


Z wielkim smutkiem i oburzeniem przyjąłem tragiczną informację o agresji zbrojnej Rosji na Ukrainę, stanowiącej bezprecedensowe złamanie umów międzynarodowych i standardów współpracy - napisał prof. Jacek Popiel, rektor Uniwersytetu Jagiellońskiego, w liście do społeczności akademickiej najstarszej polskiej uczelni, którego treść publikujemy w dalszej części.

W imieniu własnym i reprezentowanej przeze mnie wspólnoty akademickiej Uniwersytetu Jagiellońskiego pragnę wyrazić solidarność z całym narodem ukraińskim i poparcie dla Ukrainy w tych ciężkich chwilach. Mam głęboką nadzieję, że będziemy mogli jeszcze bardziej intensyfikować i rozwijać współpracę we wszelkich postaciach z naszymi ukraińskimi partnerami akademickimi, a także umożliwiać im realizację procesów dydaktycznych i naukowych.

W tej szczególnej chwili ze słowami wsparcia pragnę zwrócić się do licznego grona ukraińskich studentów, doktorantów oraz pracowników Uniwersytetu Jagiellońskiego. Nie jesteście sami i możecie liczyć na nasze wsparcie w tych trudnych dla Was, Waszych Rodzin i Przyjaciół chwilach.

W pełni świadomy potrzeby stania na straży najważniejszych uniwersalnych wartości, istotnych dla wszystkich ludzi, wyrażam stanowczy sprzeciw wobec działań, które nie powinny mieć miejsca we współczesnym świecie, identyfikując się zarazem mocno z dewizą Uniwersytetu Jagiellońskiego Plus Ratio Quam Vis.

Rektor Uniwersytetu Jagiellońskiego
prof. Jacek Popiel

Rektor UJ prof. Jacek Popiel wystosował także listy z wyrazami poparcia dla narodu ukraińskiego, które przesłane zostały do konsula generalnego Ukrainy w Krakowie oraz do władz ukraińskich uniwersytetów, z którymi nasza uczelnia utrzymuje kontakty naukowe.

 

Źródło: https://www.uj.edu.pl

© 2022 Perspektywy.pl   O nas | Polityka Prywatności | Znak jakości | Reklama | Kontakt!!!