MegaBaza edukacyjna Perspektywy®

Studenci z Ukrainy od lat stanowią największą grupę obcokrajowców, pobierających naukę w Polsce. W roku 2021 stanowili ponad 45% ogółu studentów zagranicznych – ale to nie największy odsetek na przestrzeni ostatnich lat, w latach 2015/16 oraz 2016/17 studenci z Ukrainy stanowili 54% studentów obcokrajowców.

Na przestrzeni ostatnich 10 lat liczba młodych Ukraińców na uczelniach w Polsce zwiększyła się prawie ośmiokrotnie. W roku akademickim 2010/11 w naszym kraju studiowało 4 879 Ukraińców, a w roku 2020/21 było ich już 38 473!

Zainteresowanie nauką w Polsce w przypadku obywateli Ukrainy jest oczywiście uzasadnione – tuż za swoją zachodnią granicą mają szerszy wachlarz możliwości, z których chętnie korzystają w trakcie studiów, mogąc przy tym uczyć się nawet w języku, bliskim ojczystemu. Nic dziwnego więc, że uczelnie przez lata postrzegały rynek ukraiński jako kluczowy z punktu widzenia rekrutacji obcokrajowców.

Dane statystyczne wskazują także, że studenci z Ukrainy najchętniej wybierają studia humanistyczne i biznesowe na uczelniach prywatnych. Liderami rekrutacji wśród uczelni publicznych są zaś Uniwersytet Jagielloński oraz Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.

Najwięcej Ukraińców studiowało w 2021 roku na Mazowszu – ponad 24,5 tysiąca osób. Na drugim miejscu – Dolny Śląsk, tu przyjechało ponad 8 tysięcy młodych ludzi z Ukrainy, trzecie miejsce dzielą Lubelszczyzna i Małopolska – z wynikiem po blisko 8 tysięcy studentów.

Choć od 2019 roku liczba młodych Ukraińców na polskich uczelniach powoli się zmniejsza, jest to w dalszym ciągu (i jeszcze przez wiele lat najprawdopodobniej będzie) największa grupa narodowościowa wśród studentów zagranicznych w Polsce.

© 2022 Perspektywy.pl    O nas | Polityka Prywatności | Znak jakości | Reklama | Kontakt