MegaBaza edukacyjna Perspektywy®


 

 W związku z bezprecedensową agresją zbrojną Rosji na Ukrainę władze Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie podjęły działania mające na celu wsparcie społeczności ukraińskiej – studentów, doktorantów i pracowników. Tekst będzie na bieżąco aktualizowany.

(poniżej informacje o organizowanej pomocy i wolontariacie w SGH oraz możliwości wsparcia organizacji pozarządowych; podajemy także adres oficjalnej strony rządowej o pomocy dla Ukrainy)

Reakcja SGH na agresję Rosji na Ukrainę

W czwartek 24 lutego br. rano, jak tylko świat obiegła informacja o inwazji militarnej Rosji na Ukrainę, przedstawiciele władz i pracowników SGH oraz Samorządu Studentów zebrali się, aby omówić stanowisko uczelni wobec zaistniałej sytuacji oraz kwestie związane z zapewnieniem wsparcia i objęcia ewentualną opieką studentów, doktorantów i pracowników z Ukrainy.

Społeczność Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie wyraziła solidarność z narodem ukraińskim w związku z bezprecedensowym atakiem zbrojnym Federacji Rosyjskiej na Ukrainę. Na stronie internetowej SGH, w Gazecie SGH, na Twitterze i Facebooku pojawił się w tej sprawie komunikat.

Rektor SGH Piotr Wachowiak wystosował do ambasadora Ukrainy w Polsce Adrija Deszczycy list, w którym potępił działania zbrojne Rosji wymierzone w Ukrainę. „Z niedowierzaniem przyjąłem informację o otwartej agresji Federacji Rosyjskiej na Ukrainę. Jestem głęboko wstrząśnięty faktem, że siły rosyjskie zaatakowały naszego Sąsiada, naruszając wszelkie normy prawa międzynarodowego i burząc ład w Europie powstały po II wojnie światowej. Rosyjska inwazja na Ukrainę jest czynem haniebnym i niemającym precedensu od 1945 roku” – podkreślił profesor Piotr Wachowiak. „W imieniu własnym, władz uczelni i całej społeczności akademickiej pragnę Pana Ambasadora zapewnić o naszej solidarności, całkowitym wsparciu i gotowości niesienia pomocy wspólnocie ukraińskiej w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie” – czytamy w liście.

Pomoc w SGH

O gotowości pełnego wsparcia Ukraińców studiujących w SGH zapewnili rektor i Samorząd Studentów SGH, zapraszając ukraińskich studentów na spotkanie, na którym 25 lutego została omówiona bieżąca sytuacja oraz aktualne potrzeby studentów. Podobnie spotkanie odbyło się 28 lutego z pracownikami uczelni pochodzącymi z Ukrainy. Na pomoc mogą liczyć także doktoranci SGH, uczelnia pozostaje z nimi w bezpośrednim kontakcie.

Jesteśmy również w kontakcie z naszymi uczelniami partnerskimi na Ukrainie. JM Rektor SGH wystosował do Rektorów ukraińskich uczelni przesłanie, w którym zapewnia o solidarności i wsparciu naszej uczelni w tym niewyobrażalnie trudnym czasie.

Koordynatorkami wszystkich akcji pomocowych w SGH zostały Patrycja Wyżlic i dr Marta Pachocka. Prosimy zwracać się do nich z wszystkimi pomysłami pomocy i możliwościami wsparcia. Kontakt: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

Zapewnienie wsparcia i objęcie ewentualną opieką studentów, doktorantów i pracowników z Ukrainy są teraz dla nas priorytetem. W ramach akcji SGH dla Ukrainy istnieje pilna potrzeba zaangażowania wolontariuszy z naszej uczelni – pracowników, studentów i absolwentów, którzy aktywnie włączą się w działania pomocowe. Potrzebujemy wolontariuszy w dwóch obszarach:

  •  Wolontariat operacyjny obejmujący wsparcie doraźne wszelkiego rodzaju: transport, zakupy, urzędy, języki, opieka nad dzieckiem, itp. Osoby zainteresowane tego typu wolontariatem uprzejmie prosimy o wypełnienie krótkiej ankiety –

TUTAJ LINK DO MS FORMS.

PLEASE FILL OUT THIS FORM.

TUTAJ LINK DO MS FORMS dla ABSOLWENTÓW SGH.

  •  Wolontariat koordynacyjny obejmujący zaangażowanie osób chętnych do nadzorowania konkretnych projektów. W przypadku tego typu wolontariatu wymagana będzie dostępność wolontariuszy na miejscu od poniedziałku do piątku. Osoby zainteresowane uprzejmie prosimy o wypełnienie krótkiej ankiety – TUTAJ LINK DO MS FORMS.

W pomoc ofiarnie zaangażował się Samorząd Studentów SGH. Inicjatywy studenckie dotyczące Ukrainy:
1. Uruchomienie kanału na Telegramie po polsku i rosyjsku.
2. Uruchomienie adresu pomocowego Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. po polsku, angielsku, rosyjsku i ukraińsku.
3. Stałe dyżury w budynkach, gdzie są kwaterowani uchodźcy z Ukrainy. Kontakt na Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub na Fanpage'u Samorządu.

W ramach pomocy pochodzącym z Ukrainy pracownikom, studentom SGH i ich rodzinom Szkoła Główna Handlowa w Warszawie uruchomiła zbiórkę finansową za pośrednictwem Fundacji Humanosh. SGH podpisała porozumienie z fundacją w zakresie pomocy uchodźcom i imigrantom przybywającym na teren Rzeczypospolitej Polskiej. Liczy się nawet najmniejsza wpłata. Zgromadzone środki pieniężne przeznaczymy na najpotrzebniejsze artykuły dla naszych Przyjaciół z ogarniętej wojną Ukrainy.

Podajemy dane do przelewu:
Fundacja Humanosh

Numer konta: 65 1020 4900 0000 8902 3407 3720

Tytuł wpłaty: SGH dla Ukrainy

1 marca w SGH ruszyła także zbiórka rzeczowa. Zbiórka jest moderowana w zespole MS Teams „SGH dla Ukrainy – zbiórka” – kod zespołu: g8l6443. Tam też na bieżąco będą aktualizowane informacje o potrzebnych artykułach i nadwyżkach. Zbiórka jest prowadzona w dni robocze, w godz. 9.00–10.00 oraz 14.00–15.00 w Sali Kolumnowej w budynku głównym.

26-27 lutego przyjęliśmy w SGH już pierwszych uchodźców z Ukrainy, których zakwaterowaliśmy na kampusie. W niedzielę 27 lutego w punkcie granicznym w Medyce podstawiliśmy autokar dla kilkudziesięciu uchodźców z Ukrainy, aby przywieźć ich do Warszawy i dać im schronienie. Nasi goście to przede wszystkim matki z dziećmi, które poza podręcznym, pośpiesznie pakowanym bagażem, nie mają nic.

Z Ukrainy uciekają także studenci obcokrajowcy – z programów pomocowych z dalekich krajów, do których nie jest łatwo wrócić. Pracownicy SGH organizują im miejsca do spania i jedzenie. "Pierwsze osoby, obywatele m.in. Nigerii, Sierra Leone, Somalii, Malawi, Bangladeszu, dojechały w sobotę 26 lutego do SGH. Mając kontakt z innymi studentami, przekazywali między sobą, że w SGH jest bezpieczne miejsce do schronienia. Dojechało najpierw kilka osób, potem w ciągu doby kilkadziesiąt kolejnych. Dzięki ogromnemu zaangażowaniu studentów z Samorządu SGH, w kontakcie z ambasadami np. Nigerii kilka osób już bezpiecznie doleciało do swoich domów; pozostałe są pod naszą opieką i w odpowiedniej procedurze uchodźczej" – przekazała Gazecie SGH dr Anna Masłoń-Oracz, Pełnomocnik Rektora ds. Afryki. 28 lutego wraz z Helsińską Fundacją Praw Człowieka jest organizowana pomoc prawna dla uchodźców.

SGH organizuje także Punkt Pomocowy dla uchodźców na jednym z przejść z Ukrainą. W punkcie będziemy udzielać wszelkich informacji, rozdawać najpotrzebniejsze artykuły oraz żywność.

Regulamin studiów w SGH przewiduje wystąpienie sytuacji nadzwyczajnych. Na wypadek zaniedbania obowiązków w związku z zajściami na Ukrainie studenci z tego kraju mogą zgłaszać się do odpowiedniego dziekanatu oraz Centrum Współpracy Międzynarodowej SGH. W jednostkach tych wyznaczono osoby kontaktowe ds. wsparcia studentów z Ukrainy. Z ramienia Dziekanatu Studiów Magisterskich jest to Diana Krysińska, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., tel.: +48 22 564 98 84, bud. G, pok. 47. Z ramienia Dziekanatu Studiów Licencjackich jest to: Katarzyna Bielawska, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., tel.: +48 22 564 99 23, budynek G, pok. 5. A ze strony CWM takimi osobami są: Monika Komorek, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., tel.:  +48 22 564 9843, bud. A, pok. 6 oraz Nadiya Skyba, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., tel.: +48 22 564 9760, bud. A, pok. 17.

Władze SGH postanowiły, że na wniosek studentów z Ukrainy będą zwalniały ich z czesnego i opłat za akademiki na okres dwóch miesięcy. Jeśli studenci wnieśli opłaty z góry, otrzymają zwrot środków. Ponadto nie będą naliczane odsetki za zwłokę w płatnościach.

Wyznaczone zostały także dodatkowe dyżury psychologów dla studentów obcokrajowców:

Polska pomaga Ukrainie

Polskie władze uruchomiły oficjalną stronę, na której można znaleźć informacje o udzielanej pomocy i możliwości jej niesienia.

Od kilku dni zbiórki na rzecz Ukrainy prowadzą liczne organizacje w Polsce:

Lista ukraińskich organizacji przyjmujących wsparcie finansowe:

Sprzeciw polskiego środowiska naukowego wobec agresji Rosji na Ukrainę

W sprawie agresji Rosji na Ukrainę zdecydowany głos zabrało polskie środowisko akademickie. „W związku z agresją zbrojną Rosji na Ukrainę i brutalnym złamaniem umów międzynarodowych oraz standardów obowiązujących w cywilizowanym świecie, polskie środowisko akademickie stanowczo potępia napaść na naszego sąsiada i używanie wobec niego przemocy” – napisano w oświadczeniu. Wyrażono w nim „pełną solidarność z całym narodem ukraińskim i poparcie dla Ukrainy jako suwerennego państwa”. „Deklarujemy wszelką możliwą pomoc w tych ciężkich chwilach. Jednocześnie apelujemy do władz Ministerstwa Edukacji i Nauki o uruchomienie specjalnych środków, w tym prawnych, na wsparcie dla ukraińskich naukowców, doktorantów i studentów, którzy wyrażą chęć kontynuowania swojej działalności w polskich uczelniach. Polskie środowisko akademickie będzie jeszcze bardziej intensyfikować i rozwijać współpracę we wszelkich postaciach z naszymi ukraińskimi partnerami akademickimi” – zaznaczono. Oświadczenie podpisali: przewodniczący Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich (KRASP) prof. Arkadiusz Mężyk, przewodniczący Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego prof. Marcin Pałys, prezes Polskiej Akademii Nauk (PAN) prof. Jerzy Duszyński, przewodniczący Konferencji Rektorów Publicznych Szkół Zawodowych prof. Dariusz Surowik, przewodniczący Konferencji Rektorów Zawodowych Szkół Polskich prof. Waldemar Tłokiński, przewodniczący Krajowej Reprezentacji Doktorantów (KRD) Jarosław Olszewski, przewodniczący Rady Młodych Naukowców dr Igor Kilanowski i przewodniczący Parlamentu Studentów RP Mateusz Grochowski.

Wyrazy sprzeciwu płynące ze środowiska naukowego SGH

Przewodniczący Grupy Polskiej Stowarzyszenia Prawa Międzynarodowego (ILA) prof. dr hab. Jerzy Menkes wystosował list w imieniu tego gremium do Grupy Ukraińskiej i jej przewodniczącego Serhija Meszczeriaka. „W obliczu kolejnych aktów agresji zbrojnej Rosji przeciwko Ukrainie wyrażamy solidarność z Narodem Ukrainy oraz poparcie dla prawa Ukrainy do niepodległości i integralności terytorialnej. Zdecydowanie sprzeciwiamy się zbrodni agresji i domagamy się ukarania sprawców. Przypominamy, że nieważne są – z mocy prawa międzynarodowego – skutki agresji wśród nich nielegalna okupacja (…) – czytamy w liście. – Rosja agresją zbrojną przeciwko niepodległości i integralności terytorialnej Ukrainy łamie zasady Karty Narodów Zjednoczonych oraz OBWE (Organizacji Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie – przyp. red.), inne przyjęte zobowiązania międzynarodowe, a także zasady ustanowione pomiędzy narodami cywilizowanymi wynikające z +zasad humanitarności i wymagań społecznego sumienia+”.

Rada Dyscypliny Nauki o Polityce i Administracji SGH wyraziła „solidarność z narodem ukraińskim w związku z agresją zbrojną reżimu Federacji Rosyjskiej na Ukrainę”. „Jako wspólnota osób, które życie naukowe poświęcają badaniu fenomenów politycznych, wyrażamy stanowczy sprzeciw wobec polityki przemocy i agresji zbrojnej. Relacje międzynarodowe powinny być oparte na poszanowaniu praw człowieka i prawa międzynarodowego – podkreślono. –Jesteśmy przekonani, że najlepszym sposobem na rozwiązywanie konfliktów jest dialog, a życie ludzkie jest najwyższą wartością, w obronie której nigdy nie wolno ustać w wysiłkach. W tym trudnym czasie apelujemy o działania w duchu najwyższego dlań szacunku”.

Głosy protestu płyną również z Rosji

Głos w sprawie napaści Rosji na Ukrainę zabrali również rosyjscy intelektualiści, naukowcy, eksperci i dziennikarze.

W liście ludzi nauki i popularyzatorów nauki, który publikuje portal radia Echo Moskwy, czytamy: "My, rosyjscy naukowcy i dziennikarze naukowi, stanowczo protestujemy przeciwko działaniom militarnym zainicjowanym przez siły zbrojne naszego kraju na Ukrainie. Ten zgubny krok prowadzi do ogromnych strat w ludziach i podważa podstawy ustalonego systemu bezpieczeństwa międzynarodowego. Odpowiedzialność za rozpętanie nowej wojny w Europie spoczywa w całości na Rosji".

"Zaczynając wojnę, Rosja skazała się na międzynarodową izolację, na pozycję kraju pariasów. Oznacza to, że my, naukowcy, nie będziemy już mogli prawidłowo wykonywać naszej pracy: badania naukowe są nie do pomyślenia bez pełnej współpracy z kolegami z innych krajów. Izolowanie Rosji od świata oznacza dalszą degradację kulturową i technologiczną naszego kraju, bez żadnych pozytywnych perspektyw. Wojna z Ukrainą to krok do nikąd – napisano. – Żądamy natychmiastowego zaprzestania wszelkich działań militarnych przeciwko Ukrainie. Żądamy poszanowania suwerenności i integralności terytorialnej państwa ukraińskiego. Żądamy pokoju dla naszych krajów. Zajmijmy się nauką, a nie wojną.

Z kolei z inicjatywy dziennikarki rosyjskiej gazety "Kommiersant" Jeleny Czernienko list otwarty podpisało kilkaset osób. "My, korespondenci rosyjskich mediów i eksperci piszący o polityce zagranicznej Rosji, potępiamy operację wojskową rozpoczętą przez Federację Rosyjską na Ukrainie. Wojna nigdy nie była i nie będzie metodą rozwiązywania konfliktów i nie ma dla niej żadnego uzasadnienia".

 

Źródło: https://gazeta.sgh.waw.pl

© 2022 Perspektywy.pl    O nas | Polityka Prywatności | Znak jakości | Reklama | Kontakt