MegaBaza edukacyjna Perspektywy®

O kształtowaniu postaw młodych Polaków w duchu Wartości rozmawiały grupy społeczne oddziałujące na rzeczywistość szkolną: nauczyciele, rodzice i władze oświatowe. Z inicjatywy Pani Poseł Joanny Fabisiak oraz Stowarzyszenia Edukacyjnego Integracja w dniu 19 kwietnia w Sejmie RP odbyła się konferencja prasowa połączona z debatą zaproszonych gości o wartościach w wychowywaniu dzieci i młodzieży. Wydarzenie zgromadziło ponad 250 osób, wykład inauguracyjny wygłosił Pan Profesor Jerzy Buzek, Eurodeputowany Parlamentu Europejskiego.

Trzeba przełamywać przekonanie, że zadaniem szkoły jest tylko nauczanie, nie da się bowiem oddzielić nauczania i kształtowania wartości od siebie – mówił Jerzy Buzek otwierając w Sejmie konferencję „Wartości do szkoły. Szkoła z wartościami”.

Jeśli dziś jeszcze wielu rodziców okazuje sceptycyzm w odniesieniu do tego, że szkoła mogłaby przekazywać jakieś wartości, to jest to niewątpliwie pewien legat epoki komunizmu. Uczyliśmy się wszyscy przez dobre dwa pokolenia, ze lepiej by wartości kształtowane były w rodzinie – mówił Buzek. Zaznaczył, że przekazywanie wartości i kształtowanie postaw w szkole powinno dobywać się i odbywa się na wszystkich lekcjach. Są jednak pewne granice, to ideologie. Szkoła nie powinna być za bardzo umoczona w ideologii, co nie oznacza, że ma być neutralna w przekonaniach – mówił były premier. Jak wyjaśnił, nauczyciele mają swoje przekonania, dzieci przynoszą z domu swoje.

Również Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak w liście do uczestników konferencji przypomniał, że na szkole spoczywa ogromna odpowiedzialność za jakość jej pracy na rzecz każdego dziecka, nie tylko za przekazanie wiedzy: Nie wystarczy bowiem wiedzieć, jaki człowiek powinien być. Edukacja jako świadome działanie jest jedną z relacji międzyludzkich i jeżeli ma spełniać swoje zadanie, musi opierać się na rzeczywistym kontakcie z dzieckiem, relacji opartej na wartościach, o których nie tylko mówi się, ale których się doświadcza (aby dobro czynić trzeba je znać) – pisze rzecznik.

Według niego, szkole potrzebna jest wspólna wizja sytemu wartości, jako źródło motywacji, inspiracji, integracji wokół których powinny skupiać się wszelkie działania, innowacje, emocje i wartości wyznawane przez nauczycieli, wychowawców, uczniów i ich rodziców.

 Bardzo często nauczyciele nie tolerują pewnych zachowań u uczniów, a tolerują je u siebie – obserwujemy to często podczas egzaminowania nauczycieli, których trzeba pilnować aby nie ściągali – mówił Arkadiusz Walczak, Dyrektor Warszawskiego Centrum Innowacji Edukacyjno – Społecznych i Szkoleń.

– Nikt nie lubi moralizatorstwa, każdego pociąga przykład. To my odzieramy dziecko na różnych płaszczyznach życia społecznego z czystości, w której przychodzą na świat, my często uczymy ich nieprawości, to od nas zależy, kim on będzie – mówi Pani Joanna Fabisiak, Poseł na Sejm RP.

W podsumowaniu konferencji ks. Prof. Dr hab. Bogusław Milerski, Rektor CHaT – patron honorowy konferencji powiedział, że nie wystarczy wyznawać wartości, trzeba nimi żyć.

Wśród zaproszonych gości konferencji znaleźli się: Joanna Fabisiak (Poseł na Sejm, Komisja Edukacji Nauki i Młodzieży), Katarzyna Góralska (Mazowiecki Wicekurator Oświaty), Arkadiusz Walczak (Dyrektor Warszawskiego Centrum Innowacji Edukacyjno-Społecznych i Szkoleń), Elżbieta Olszewska (Dyrektor programowy Fundacji ABC XXI Cała Polska Czyta Dzieciom), Wojciech Dąbrowski (wychowawca, trener inicjatywy Tato.net), Paweł Bochniarz (Dyrektor PWC, Menedżer i Doradca), Krzysztof Jędrzejewski (przedsiębiorca, główny akcjonariusz Grupy Kopex), dr Szymon Grzelak (Instytut Profilaktyki Zintegrowanej), dr Piotr Gąsiorowski (Instytut Przywództwa), Rafał Porzeziński (Stowarzyszenie Twoja Sprawa).

© 2022 Perspektywy.pl    O nas | Polityka Prywatności | Znak jakości | Reklama | Kontakt