MegaBaza edukacyjna Perspektywy®

Warsaw High School Moot Court (WMC) to projekt grupy uczniów XXXIII Liceum Ogólnokształcącego Dwujęzycznego im. Mikołaja Kopernika w Warszawie, współorganizowany przez ACT! Arbitration Community of Tomorrow i realizowany dzięki wsparciu prezesa Sądu Arbitrażowego przy Krajowej Izbie Gospodarczej.

WMC jest skierowany do uczniów liceów warszawskich i prowadzony w języku angielskim. Polega na symulacjach rozpraw Sądu Arbitrażowego dla licealistów. Jest to jedna z pierwszych tego typu inicjatyw w Polsce. Uczestnicy konkursu będą mieli za zadanie wcielić się w rolę pozwanego lub powoda oraz bronić swoich racji za pomocą specjalnie opracowanych procedur sądowych, bazując na zmodyfikowanym systemie prawnym. Bezpośrednim tematem konkursu są spory międzynarodowe. Inicjatywa ma na celu wprowadzenie młodzieży licealnej w świat prawa oraz pomóc jej w podjęciu decyzji, czy sąd jest miejscem, w którym będą mogli spełnić się zawodowo.

WMC składa się z dwóch etapów – pisemnego i ustnego. Do etapu pisemnego dwuosobowe grupy licealistów są zobowiązane przygotować pracę pisemną streszczającą problem przedstawiony w kazusie oraz odpowiedzieć na zadane do niego pytania. Kazus zostanie zamieszczony na stronie internetowej przez organizatorów po otwarciu rejestracji. 24-25 maja br. odbędą się właściwe symulacje obrad, składające się z ćwierćfinałów, półfinału, które odbędą się w siedzibie Sądu Arbitrażowego przy Krajowej Izbie Gospodarczej i finału, który odbędzie się w Sądzie Najwyższym. W owych symulacjach rolę arbitrów przyjmą wybrani uczniowie Liceum im. Kopernika, studenci prawa lub prawnicy biorący udział w projekcie. W przerwie między procesami przewidziane są wykłady tematyczne.

Więcej informacji na: www.warsawmootcourt.com

© 2022 Perspektywy.pl    O nas | Polityka Prywatności | Znak jakości | Reklama | Kontakt