MegaBaza edukacyjna Perspektywy®


 

 
Jak podaje portal euobserver.com w tekście „Foreign students in Ukraine excluded from EU refugee law”, europejscy ministrowie spraw wewnętrznych osiągnęli 3 marca jednomyślne porozumienie dające większości uciekających z Ukrainy bezpieczne schronienie i przedłużające prawo pobytu w Unii Europejskiej do jednego roku. Dotyczy to w szczególności studentów zagranicznych, którzy byli w Ukrainie na pełnych studiach (kończących się dyplomem). Prawo do rocznego pobytu w UE nie odnosi się to natomiast do studentów, które przebywali w Ukrainie na wymianach krótkoterminowych.

Plan zapewnia natychmiastową ochronę milionom obywateli Ukrainy i jej długoterminowym mieszkańcom szukającym schronienia w UE. Ale prawie wszyscy inni, na przykład studenci zagraniczni z Afryki, którzy przebywają w Ukrainie na krótki pobyt czasowy nie są objęci tą ochroną.  Zostaliby oni zakwaterowani i otrzymaliby wyżywienie w UE, ale potem repatriowani do swoich krajów ojczystych. Wyjątek ten wywołał skargi ze strony aktywistów i grup poparcia, którzy twierdzą, że każdemu należy zapewnić równe prawa i ochronę.

Do 3 marca blisko 550 tys. uchodźców trafiło do Polski, 130 tys. na Węgry i prawie 90 tys. do innych krajów UE, gdzie zostali przyjęci z otwartymi ramionami. Teraz inne państwa UE mogą być zmuszone do przyjęcia uchodźców z Polski i Węgier, jeśli ich liczba stanie się zbyt duża. Agencja ONZ do spraw uchodźców przewiduje, że może uciec nawet cztery miliony ludzi. Komisja Europejska twierdzi, że może to być nawet 6,5 miliona.

Państwa członkowskie UE proszone są o rozeznanie, jaką liczbę Ukraińców mogą przyjąć. Zadaniem Komisji Europejskiej jest relokacja uchodźców po całej UE, jeśli zajdzie taka potrzeba. Czwartkowe dyskusje ministrów UE pozwalają na wdrożenie tzw. Dyrektywy o Ochronie Tymczasowej. Nigdy wcześniej niestosowane prawo UE zapewnia szerokie prawa ochronne dla dużych grup ludzi uciekających przed wojną i prześladowaniami.

Uwaga: Zwracamy uwagę polskim uczelniom, aby ze stosowaniem tego zapisu wstrzymały się do wydania jego oficjalnej interpretacji przez polskie władze migracyjne!

Opr. MTA

Źródło:

 

© 2022 Perspektywy.pl    O nas | Polityka Prywatności | Znak jakości | Reklama | Kontakt