MegaBaza edukacyjna Perspektywy®


 

 
41 sojuszy Uniwersytetów Europejskich, reprezentujących 300 uczelni, w tym 14 z Polski, wystąpiło przeciwko rosyjskiej agresji na Ukrainę!

We wspólnym stanowisku potępiono bombardowanie uniwersytetu w Charkowie oraz wezwano do przywrócenia pokoju. W oświadczeniu czytamy:

My, 41 sojuszy europejskich uniwersytetów, reprezentujących 300 europejskich instytucji szkolnictwa wyższego, staje razem solidarnie po stronie narodu ukraińskiego i występujemy przeciwko agresji rządu rosyjskiego. Zdecydowanie potępiamy również bombardowanie Charkowskiego Uniwersytetu Narodowego. Nasze sojusze zostały zbudowane na wspólnej wizji przyjaznej i pokojowej Europy: wzywamy wszystkie zainteresowane strony do przywrócenia pokoju, demokracji i poszanowania praw człowieka na Ukrainie. Wiele naszych sojuszy ma partnerów zlokalizowanych w regionie Ukrainy: zaczęły przyjmować ukraińskich uchodźców, w tym członków ukraińskiej społeczności akademickiej. W ramach solidarności partnerzy Sojuszu tworzą mechanizmy wspierające ich (zbieranie funduszy, dostarczanie podstawowych towarów, stypendia itp.). Wierne europejskim wartościom godności ludzkiej, wolności, demokracji, równości, praworządności i praw człowieka nasze sojusze pozostaną otwarte dla wszystkich studentów i naukowców oraz będą nadal zapewniać wsparcie wszystkim dotkniętym tą tragiczną sytuacją”.

© 2022 Perspektywy.pl    O nas | Polityka Prywatności | Znak jakości | Reklama | Kontakt