MegaBaza edukacyjna Perspektywy®


Udział w europejskich projektach edukacyjnych niesie ze sobą wiele korzyści: umożliwia poprawę kwalifikacji zawodowych i kompetencji językowych, zdobycie bogatych doświadczeń czy nawiązanie nowych przyjaźni. Podjęcie takiej inicjatywy to jednak nie tylko przygoda życia. To również otwarcie się na nowe wyzwania, które pobudza kreatywność, zmusza do refleksji, zmienia podejście do otaczającego świata, pozwala kształtować rzeczywistość.

Konkurs EDUinspiracje ma na celu wyłonienie najciekawszych i najbardziej wartościowych projektów realizowanych w ramach programów zarządzanych przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji.

8 kwietnia 2013 r. ruszyła kolejna edycja konkursu EDUinspiracje pod hasłem „Historie sukcesu – jak udział w programach edukacyjnych wpłynął na funkcjonowanie instytucji i nasze życie?”. W tym roku konkurs ma charakter otwarty – obok obecnych w nim od dwóch lat beneficjentów programu „Uczenie się przez całe życie” do grona adresatów dołączyli beneficjenci programów: „Młodzież w działaniu”, eTwinning, European Language Label, Funduszu Stypendialnego i Szkoleniowego oraz Polsko-Litewskiego Funduszu Wymiany Młodzieży. Jeśli w przedziale lat 2007-2013 realizowali Państwo projekt edukacyjny zarządzany przez FRSE, serdecznie zapraszamy do udziału w konkursie. Ostateczny termin nadsyłania zgłoszeń konkursowych mija 26 maja br.

Pierwsza edycja konkursu odbyła się w 2011 r. pod hasłem „Mobilność od juniora do seniora”. Głównym celem konkursu było podjęcie dyskusji o roli mobilności edukacyjnej w kształceniu formalnym i pozaformalnym, a także o znaczeniu kształcenia międzykulturowego.

Konkurs EDUinspiracje 2012 odbywał się pod hasłem „Rozwijanie kompetencji kluczowej: umiejętność uczenia się”. Jego istotą było ukazanie znaczenia umiejętności uczenia się na wszystkich etapach życia: od ucznia, przez studenta, pracownika, kadrę kierowniczą, aż po seniorów.

Inicjatywy zgłoszone w obu edycjach konkursu były oceniane pod kątem tego, czy przekładają się na wymierne i trwałe rezultaty. Przy wyborze najlepszych projektów brano pod uwagę możliwość zastosowania wypracowanych rozwiązań w praktyce, użyteczność czy dostępność dla innych osób oraz instytucji.

Tegoroczna edycja konkursu jest wyjątkowa, gdyż zbiega się w czasie z trzema ważnymi rocznicami: obchodzimy 25-lecie realizacji programów edukacyjnych w Europie, 20-lecie działalności Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji oraz 15-lecie funkcjonowania europejskich programów edukacyjnych w Polsce. Równocześnie 2013 rok zamyka edycje wielu programów koordynowanych przez FRSE.

Nagrodzone i wyróżnione projekty zostaną objęte programem upowszechniania ich osiągnięć w ramach działań FRSE.

Więcej informacji na: www.eduinspiracje.pl.

© 2022 Perspektywy.pl    O nas | Polityka Prywatności | Znak jakości | Reklama | Kontakt