Uniwersytet Rolniczy zaprasza na Dzień Otwarty

W pierwszy dzień wiosny, tj. 21 marca w godzinach od 9:00 do 15:00, Uniwersytet Rolniczy zaprasza na Dzień Otwarty. W tym roku wydarzenie odbywać się będzie się w formule hybrydowej.

W godzinach od 9:00 do 14:25 w Centrum Kongresowym UR (al. 29 Listopada 46) odbędzie się część ogólna wydarzenia, w trakcie której zaprezentowana zostanie oferta dydaktyczna wszystkich wydziałów Uniwersytetu: Rolniczo-Ekonomicznego, Leśnego, Hodowli i Biologii Zwierząt, Inżynierii Środowiska i Geodezji, Biotechnologii i Ogrodnictwa, Inżynierii Produkcji i Energetyki, Technologii Żywności oraz Uniwersyteckiego Centrum Medycyny Weterynaryjnej. Zaprezentowane zostaną ponadto możliwości działalności w organizacjach studenckich, wyjazdów i praktyk zagranicznych, a także działalności artystycznej i kulturalnej w murach Uczelni. Wydarzenie otworzy uroczyście JM Rektor URK, dr hab. inż. Sylwester Tabor, prof. URK. Prezentacje z Centrum Kongresowego będą transmitowane online.

Równolegle, w godz. od 10:00 do 15:00 na terenie kampusu zaplanowano zwiedzanie hali sportowej (al. 29 Listopada 58) oraz od 12:00 do 15:00 - Klubu Akademickiego „ARKA” (ul. Z. Klemensiewicza 3).
Klub Akademicki Arka - to ostatni w środowisku krakowskim działający na zasadach niekomercyjnych klub studencki. Działalność Klubu opiera się na pracy Rady Programowej, która polega na szerzeniu i propagowaniu szeroko pojętej kultury studenckiej bez nastawienia na wymierne korzyści finansowe. Klub stwarza możliwości rozwoju umiejętności zarówno artystycznych, jak i organizacyjnych.

W siedzibach poszczególnych wydziałów odbywać się będą natomiast warsztaty, spotkania z pracownikami oraz prezentacje. Na Wydziale Rolniczo-Ekonomicznym (al. Mickiewicza 21) od godziny 13:00 zaplanowano zwiedzanie Wydziału, wykłady z zakresu marketingu np. na temat koncepcji produktu i tworzenia storytelling, czy tajemnic social mediów. Odwiedzający dowiedzą się także - co nam daje gleba, z czego zbudowano Kraków, czy jak buduje się hotele dla owadów? Na Wydziale Leśnym również od 13:00 (al. 29 Listopada 46) odbywać się będą warsztaty edukacyjne „Las wokół nas”. Z kolei na Wydziale Hodowli i Biologii Zwierząt (al. Mickiewicza 24/28) zaplanowano m.in. warsztaty kulinarne dla właścicieli psów, czy wykłady np. na temat owadów, jako potencjalnego pożywienia dla ludzi w przyszłości. Wydział Inżynierii Środowiska i Geodezji (ul. Balicka 253c) zaplanował warsztaty z zakresu skanowania laserowego, pokaz sprzętu geodezyjnego, czy prezentacje możliwości wykorzystania map historycznych. Odwiedzając Wydział Biotechnologii i Ogrodnictwa (al. 29 Listopada 54) dowiemy się np. czy DNA się rusza, czy rośliny mają włosy i co wspólnego mają owady ze smartfonami? Będzie można także zwiedzić szklarnię, czy obejrzeć wystawę malarstwa pracownika WBiO- dr inż. Tatiany Tokarczuk. Wydział Inżynierii Produkcji i Energetyki (ul. Balicka116B) już od godziny 9:00 przygotował prezentacje laboratoriów, w których dowiemy się m.in. czym można zastąpić węgiel? Jak powstają biopaliwa ciekłe? Gdzie magazynować energię w szklarni? Dodatkowo prezentowane będą urządzenia stosowane w rolnictwie precyzyjnym, czy polowa farma fotowoltaiczna. Uczestnicząc w warsztatach Wydziału Technologii Żywności (ul. Balicka 122) można będzie poznać tajniki produkcji sushi, czy lodów. Możliwe będzie także wykonanie testu na „daltonizm wzrokowy i zapachowy”, czy poznanie zasad „savoir vivre przy stole”. Na warsztaty i wykłady obowiązują zapisy.

Więcej: https://urk.edu.pl/index/site/3357/10189

Obecnie na UR studiuje ponad 7 tysięcy studentów. Uczelnia w roku akademickim 2021/2022  będzie oferować kandydatom naukę na  32 kierunkach studiów, z czego aż 9 kierunków oferowanych jest w wersji anglojęzycznej. Od wielu lat Uczelnia łączy rozwój naukowy z gospodarką. Żywność, środowisko i energia to sztandarowe problemy badawcze jakimi zajmuje się Uniwersytet Rolniczy. Pracownicy naukowo-dydaktyczni utrzymują ścisłą współpracę z firmami, izbami rolniczymi oraz organami administracji państwowej i samorządowej, dzięki której możliwe jest upowszechnianie wyników prowadzonych badań.

Uczelnia oferuje naukę w Szkole Doktorskiej oraz studia podyplomowe, w tym MBA. Szkoła Doktorska umożliwia doktorantom kształcenie interdyscyplinarne oraz uzyskanie wysokich kompetencji  i osiągnięcie samodzielności naukowej w dziedzinie nauk rolniczych, dyscyplinie naukowej: nauki leśne, rolnictwo i ogrodnictwo, technologia żywności i żywienia, zootechnika i rybactwo, w dziedzinie nauk inżynieryjno-technicznych: inżynieria lądowa i transport, inżynieria mechaniczna, inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka, a także w dziedzinie nauk społecznych w dyscyplinie naukowej: ekonomia i finanse.

Studenci mają do dyspozycji cztery domy studenckie: I Dom Akademicki „Bratniak”,  Dom Studencki Nr II „Młodość", Dom Studencki Nr III „Oaza", Dom Studencki Nr IV „Czwórka +”. Uniwersytet oferuje pomoc materialną studentom w postaci szerokiego wachlarza stypendiów. Studia na UR przeznaczone są dla wszystkich tych, którym bliskie są zagadnienia z zakresu nauk przyrodniczych, technicznych, rolniczych, leśnych, weterynaryjnych, a także ekonomicznych. Absolwenci zatrudniani są w najlepszych przedsiębiorstwach działających w Polsce.

AKTUALNA OFERTA UCZELNI W JĘZYKU POLSKIM:

 1. architektura krajobrazu I, II st.
 2. biogospodarka I,II st.
 3. bioinżynieria zwierząt I, II st.
 4. biologia stosowana I, II st.
 5. biotechnologia I, II st.
 6. browarnictwo i słodownictwo I st.  
 7. dietetyka I, II st.
 8. ekonomia I,II st.
 9. etologia i psychologia zwierząt – I, II st.
 10. geodezja i kartografia I, II st.
 11. gospodarka przestrzenna I, II st.
 12. inżynieria i gospodarka wodna I, II st.
 13. inżynieria środowiska I, II st.
 14. jakość i bezpieczeństwo środowiska II st.
 15. leśnictwo I, II st. (forestry – II st.)
 16. ochrona środowiska I, II st.
 17. odnawialne źródła energii i gospodarka odpadami I, II st.
 18. ogrodnictwo I, II st.
 19. rolnictwo I, II st.
 20. sztuka ogrodowa I, II st.
 21. inżynieria mechatroniczna I st.  
 22. technologia roślin leczniczych i prozdrowotnych I, II st.
 23. technologia żywności i żywienie człowieka I, II st.
 24. transport i logistyka I, II st.
 25. weterynaria (jednolite studia magisterskie)
 26. winogrodnictwo i enologia (II st.)
 27. zarządzanie I st.
 28. zarządzanie i inżynieria produkcji I,II st.
 29. zootechnika I, II st.

 

KIERUNKI PROWADZONE W JĘZYKU ANGIELSKIM :

 • International Master of Horticultural Science, II st
 • Environmental and Plant Biotechnology, II st.
 • Economy (International Master Double Degree Program in Business Economics), II st.
 • Enviromental Protection, II st.
 • Agriculture, I, II st.
 • Forestry, II st.
 • Food Technology, II st.
 • Renewable Energy Sources an Waste Management, II st.
 • Food engineering, II st.

Pracownicy, doktoranci i studenci mają do dyspozycji 28 stacji doświadczalnych o łącznej powierzchni około 7 tys. ha. Studia na UR to nie tylko edukacja w świetnie zaopatrzonym zapleczu naukowo-dydaktycznym pod okiem wybitnych naukowców, ale również tętniąca życiem społeczność studencka organizująca m.in. Juwenalia, rajdy studenckie czy akcje charytatywne. W swojej ofercie UR proponuje studentom i pracownikom wyjazdy zagraniczne w ramach programów ERASMUS+
i CEEPUS, stwarzając tym samym okazję do zdobycia cennego doświadczenia. UR to połączenie tradycji z nowoczesnością, co gwarantuje rozwój intelektualny i zwiększa szanse absolwentów na rynku pracy. Partnerami Uniwersytetu Rolniczego jest  ponad 80 uczelni z 25 krajów,
w tym z: USA, Niemiec, Francji, Włoch, Ukrainy, Rosji, Chin, Japonii, Turcji, Słowacji.
W ramach współpracy możliwa jest wymiana doświadczeń, jak również prowadzenie wspólnych badań w ramach programów Unii Europejskiej: Akcji  COST i Programów Ramowych. Na Uczelni działają zespoły artystyczne -  m.in. Chór Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie, Męski Chór Środowiska Akademickiego „Agricola”, Zespół Sygnalistów Myśliwskich „Hagard” czy Studencki Zespół Góralski „Skalni”, gdzie studenci mogą rozwijać swoje indywidualne zainteresowania i pasje.  Więcej informacji na temat Uczelni można znaleźć na stronie internetowej – www.urk.edu.pl    

WIĘCEJ INFORMACJI https://urk.edu.pl

BĄDŹ NA BIEŻĄCO https://fb.me/e/14Zyg8GKY