MegaBaza edukacyjna Perspektywy®

Prof. Marta Bucholc z Wydziału Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego otrzymała ERC Consolidator Grant. Jest to piąty grant przyznany w tym roku przez Europejską Radę ds. Badań Naukowych dla UW. Laureatka ERC Consolidator Grant zbada wpływ prawa międzynarodowego na debaty dotyczące zmian prawa aborcyjnego z wybranych krajach. W projekcie „Using Human Rights to Change Abortion Law: Involvement Patterns and Argumentative Architectures in the Global Figuration of Human Rights” wykorzysta metody badań prawnoporównawczych, socjologicznych i lingwistycznych.

- Prawna regulacja aborcji jest dziś jednym z głównych obszarów, w których toczą się spory o znaczenie najbardziej podstawowych praw człowieka: prawa do życia, do bycia wolnym od nieludzkiego traktowania, do ochrony zdrowia. Dlaczego porządki prawne krajów należących do tego samego systemu ochrony praw człowieka nie tylko różnią się od siebie, ale często zmierzają w zupełnie przeciwnych kierunkach? Chcę znaleźć odpowiedź na pytanie – zapowiada prof. Marta Bucholc.

Wraz z zespołem posługiwać się będzie metodami nauk społecznych i humanistycznych, m.in. podda analizie dyskurs w debatach prawniczych, społecznych, politycznych. Analizie poddane zostaną akty prawne i orzeczenia sądowe. Planowane są również wywiady z ekspertami i aktywistami reprezentującymi różne stanowiska oraz analizy materiałów wizualnych. Badania będą prowadzone również metodami językoznawstwa korpusowego, z wykorzystaniem korpusów tekstów, które powstaną specjalnie na potrzeby tego projektu. Projekt przewidziany jest na 60 miesięcy. Jego budżet wynosi prawie 2 mln euro.

Prof. Marta Bucholc pracuje na Wydziale Socjologii UW w Katedrze Historii Myśli Społecznej i stale współpracuje z Centre de Recherche en Science Politique Université Saint-Louis Bruxelles w Belgii. Specjalizuje się w socjologii prawa, socjologii historycznej, historii socjologii i teorii socjologicznej. Obecnie kieruje na UW grantem SONATA BIS Narodowego Centrum Nauki: „Kształtowanie się habitusu narodowego a proces cywilizacji w Polsce po roku 1989: podejście figuracyjne” oraz uczestniczy jako przedstawicielka UW w międzynarodowym konsorcjum realizującym grant Fundacji Volkswagena: „Towards illiberal Constitutionalism in East Central Europe: Historical Analysis in Comparative and Transnational Perspectives”.

Na liście zdobywców ostatniej rundy grantów konsolidacyjnych Europejskiej Rady ds. Badań Naukowych znalazło się 313 naukowców z całej Europy, w tym dwoje badaczy, którzy swoje badania realizują w polskich placówkach naukowych. Drugim laureatem tegorocznego grantu jest dr hab. Jarosław Wilczyński z Instytutu Systematyki i Ewolucji Zwierząt Polskiej Akademii Nauk, który zrealizuje projekt pod nazwą: "Exploring Mammoth Bone Accumulations In Central Europe".

Granty European Research Council przyznawane są w pięciu kategoriach: ERC Starting Grant, ERC Consolidator Grant, ERC Advanced Grant, ERC Proof of Concept oraz ERC Synergy Grants. Consolidator Grant ERC jest skierowany do naukowców od 7 do 12 lat po doktoracie. Finansowanie wesprze naukowców w średnim okresie kariery zawodowej, pomoże im skonsolidować zespoły i prowadzić pionierskie badania nad wybranymi przez siebie tematami i metodami. Projekty mogą dotyczyć wszystkich dziedzin wiedzy.

uw.edu.pl

https://erc.europa.eu

© 2019 Perspektywy.pl    O nas | Patronaty | Polityka Prywatności | Znak jakości | Reklama | Kontakt