MegaBaza edukacyjna Perspektywy®


500 tysięcy złotych zostanie rozdysponowanych wśród ukraińskich studentów uczelni technicznych KRPUT, którzy w związku z wojną znaleźli się w trudnej sytuacji. Stypendia mogą zostać skierowane do obecnych studentów lub też nowo przyjętych na uczelnie w związku z sytuacją w Ukrainie. Rusza akcja „Stypendia dla studentów z Ukrainy Amazon - Perspektywy”. 

Studenci z Ukrainy od lat stanowią największą grupę narodowościową wśród studentów zagranicznych w Polsce. W roku akademickim 2020/21 w naszym kraju naukę pobierało blisko 38,5 tysiąca studentów z tego kraju - ponad 45% ogółu obcokrajowców na polskich uczelniach.

W związku z agresją militarną Rosji na Ukrainę, wielu z tych studentów znalazło się w dramatycznej sytuacji: często nie mogą liczyć na wsparcie finansowe rodziny, a wręcz sami muszą pomagać bliskim, którzy zostali w Ukrainie, w wydostaniu się z kraju i szukaniu schronienia w Polsce.

Chcąc pomóc ukraińskim studentom, Fundacja Edukacyjna Perspektywy i Amazon połączyły siły w projekcie "Stypendia dla studentów z Ukrainy Amazon - Perspektywy". Celem projektu jest przekazanie jednorazowej zapomogi w wysokości 1000 złotych 500 studentom z Ukrainy, studiującym w Polsce.

Stypendia są przeznaczone dla studentów uczelni technicznych zrzeszonych w KRPUT. Warunkiem otrzymania puli stypendiów do przekazania studentom jest posiadanie przez uczelnię ponad 50 studentów z Ukrainy w roku akademickim 2020/21.

Uczelnie spełniające powyższe kryteria i chcące wziąć udział w projekcie, otrzymają odpowiednią do liczby studentów z Ukrainy pulę stypendiów. Dalej stypendia-zapomogi będą wypłacane studentom przez uczelnie na podstawie wypełnionych przez ich wniosków.

Fundatorem stypendiów jest Amazon Polska. Fundacja Edukacyjna Perspektywy odpowiada za przekazanie środków zainteresowanym uczelniom.

14 uczelni technicznych KRPUT już potwierdziło chęć udziału w projekcie:

 1. Akademia Górniczo-Hutnicza
 2. Akademia Morska w Szczecinie 
 3. Politechnika Częstochowska
 4. Politechnika Gdańska
 5. Politechnika Krakowska im. T. Kościuszki 
 6. Politechnika Lubelska
 7. Politechnika Łódzka 
 8. Politechnika Opolska
 9. Politechnika Poznańska 
 10. Politechnika Rzeszowska im. I. Łukasiewicza 
 11. Politechnika Świętokrzyska w Kielcach 
 12. Politechnika Wrocławska
 13. Uniwersytet Morski w Gdyni
 14. Uniwersytet Zielonogórski 
© 2022 Perspektywy.pl    O nas | Polityka Prywatności | Znak jakości | Reklama | Kontakt