MegaBaza edukacyjna Perspektywy®


 

REKLAMA


REKLAMA


Różnica pomiędzy najwięcej i najmniej zarabiającym rektorem uczelni publicznej w kadencji 2020-2024 wynosi ponad 31 tys. zł. To, a również szczegółowe zarobki większości rektorów uczelni publicznych, poznaliśmy dzięki wyjaśnieniu Ministerstwa Edukacji i Nauki złożonym w odpowiedzi na interpelację sejmową.

- Mamy przekonanie, że publiczna dostępność informacji o wynagrodzeniach rektorów uczelni  pozytywnie wpłynie na jakość debaty publicznej w Polsce, dotyczącej wynagrodzeń za pracę osób, które sprawują najważniejsze funkcje w instytucjach odpowiedzialnych za jedno za najważniejszych zadań w naszym kraju – edukację na poziomie akademickim – piszą  w interpelacji w sprawie jawności wynagrodzeń rektorów szkół wyższych do ministra edukacji i nauki (21 lutego br.) posłowie Maciej Lasek, Marta Wcisło i Katarzyna Lubnauer.

Posłowie poprosili o udostępnienie wielu danych, w tym: miesięcznych zarobków wszystkich rektorów szkół wyższych w Polsce; podanie całkowitych kwot wynagrodzeń miesięcznych, które otrzymywali rektorzy od początku obecnie trwającej kadencji, rozbitych na wynagrodzenie zasadnicze i dodatki oraz dodatki zadaniowe, przyznawane przez rady uczelni; a także - w celu porównania - o podanie średnich całkowych miesięcznych wynagrodzeń rektorów poprzedniej kadencji. Poprosili także o podanie w formie tabeli wszystkich innych źródeł zarobków, z jakich korzystają rektorzy poza pełnieniem swojej funkcji,  a na co wyraziły zgodę rady uczelni. A w przypadku, gdy rektorzy otrzymują dodatkowe wynagrodzenie ze źródeł publicznych, chcieli także poznać średnie miesięczne kwoty.

W odpowiedzi na interpelację Wojciech Murdzek, sekretarz stanu w MEiN opublikował obszerną tabelę wynagrodzeń większości rektorów uczelni publicznych w kadencji 2020-2024 oraz w kadencji 2016-2020. Znalazły się w niej dane dotyczące 92 uczelni podległych MEiN: 33 publicznych uczelni zawodowych, 19 uczelni technicznych, 18 uniwersytetów, 6 AWF-ów, 5 uniwersytetów przyrodniczych, 5 uczelni ekonomicznych, 5 uniwersytetów „przymiotnikowych” i jednej publicznej uczelni teologicznej. Uczelnie artystyczne, medyczne, wojskowe, morskie, podlegające MZ, MSWiA i Ministerstwu Sprawiedliwości nie znalazły się w tym zestawieniu. Powstał swoisty ranking wynagrodzeń rektorów, który zapewne wzbudzi duże zainteresowanie nie tylko środowiska akademickiego.

Jak kształtują się wynagrodzenia rektorów?

Między 43 tys. a 12 tys. złotych

A konkretnie między najwyższą płacą – 43 483 zł – to comiesięczne wynagrodzenie rektora Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie, a najniższą – 12 174 zł – które otrzymuje rektor Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koszalinie, (choć wynagrodzenie  rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Raciborzu jest niewiele wyższe – 12 205 zł). Między tymi dwiema krańcowymi kwotami, w wynagrodzeniach rektorów, na które składa się wynagrodzenie zasadnicze, dodatek funkcyjny (przyznawane przez ministra) i dodatek zadaniowy (przyznawany przez radę uczelni), można wyróżnić siedem progów: do 15 tys.; do 20 tys.; do 25 tys.; do 30 tys.; do 35 tys., do 40 tys. zł i powyżej 40 tys.

Wynagrodzenie do 15 tys. zł brutto otrzymuje 9 rektorów:

PWSZ w Koszalinie (12 174 zł);

PWSZ w Raciborzu (12 205 zł); 

Państwowej Wyższej Szkoły Wschodnioeuropejskiej w Przemyślu (13 329 zł),

PWSZ w  Głogowie (13 989 zł);

Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie (14 000 zł);

Uczelni Państwowej im. Jana Grodka w Sanoku (14 471);

Akademii Pomorskiej w Słupsku (14 675 zł);

PWSZ w Wałczu (14 700 zł);

Politechniki Opolskiej (14 900 zł).

 

Wynagrodzenie do 20 tys. zł brutto pobiera 15 rektorów:

Uniwersytetu Przyrodniczo- Humanistycznego w Siedlcach (15 055 zł);

AWF im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu (16 tys., brak danych o dodatku zadaniowym);

Akademii Zamojskiej (16 tys., brak danych o dodatku zadaniowym);

Małopolskiej Uczelni Państwowej im. rotmistrza W. Pileckiego w Oświęcimiu (15 349 zł);

Państwowej Uczelni im. Stefana Batorego (15 996 zł);

Państwowej Uczelni Zawodowej we Włocławku (17 493 zł);

Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie (18 301);

Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego im. Jana Długosza w Częstochowie (18 435 zł);

Państwowej Uczelni Zawodowej im. I. Mościckiego w Ciechanowie (18 500 zł);

Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze (18 756 zł);

Politechniki Częstochowskiej (18 810);

Uniwersytetu Pedagogicznego im. KEN w Krakowie (19 382 zł);

Akademii im. Jakuba Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim (19 631 zł);

Państwowej Uczelni Zawodowej im. E. Szczepanika w Suwałkach (19 632 zł);

Akademii Kaliskiej im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego (19 945 zł).

 

Wynagrodzenie do 25 tys. zł brutto otrzymuje 16 rektorów:

Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie (20 129 zł);

Akademii Nauk Stosowanych w Tarnowie (20 280 zł);

PWSZ im. Jana Amosa Komeńskiego w Lesznie (20 293 zł);

Państwowej Uczelni Zawodowej im. prof. S. Tarnowskiego w Tarnobrzegu (20 588 zł);

Akademii Nauk Stosowanych w Koninie (20 710 zł);

PWSZ im. Hipolita Cegielskiego w Gnieźnie (21 807 zł);

Podhalańskiej Państwowej Uczelni Zawodowej w Nowym Targu (21 896 zł):

AWF im. B. Czecha w Krakowie (21 916 zł);

Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach ( 22 664 zł):

Akademii Nauk Stosowanych w Elblągu (23 064 zł);

Politechniki Śląskiej w Gliwicach (23 247 zł);

PWSZ w Nowym Sączu (23 257 zł);

Karpackiej Państwowej Uczelni w Krośnie (23 699 zł);

Mazowieckiej Uczelni Publicznej w Płocku (23 985 zł);

Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie (24 164 zł);

Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy (24 774 zł).

 

Płace do 30 tys. zł brutto otrzymuje 28 rektorów następujących uczelni:

Państwowa Wyższa Szkoła Techniczno-Ekonomiczna im. ks. B. Markiewicza w Jarosławiu (25 097 zł);

Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie (25 197 zł);

Akademia Nauk Stosowanych w Łomży (25 354 zł);

Uniwersytet w Białymstoku (25 557 zł);

Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku Białej (25 308 zł);

Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu (25 500 zł);

Akademia Nauk Stosowanych im. St. Staszica w Pile (26 136 zł);

Politechnika Koszalińska (26 142 zł);

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu (26 142 zł);

Państwowa Uczelnia Angelusa Silesiusa  (26 568 zł);

Uniwersytet Zielonogórski (26 575 zł);

PWSZ w Nysie (26 639 zł);

Uniwersytet Rolniczy im. H. Kołłątaja w Krakowie (26 869 zł);

AWFiS im. J. Śniadeckiego w Gdańsku (26 963 zł);

Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu (27 053 zł);

Akademia Bialska Nauk Stosowanych im. Jana Pawła II (27 550 zł);

Collegium Witelona Uczelnia Państwowa (27 574 zł);

Politechnika Świętokrzyska w Kielcach (27 667 zł);

Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu (27 727 zł);

Politechnika Białostocka (27 912 zł);

Uniwersytet Opolski (28 764 zł);

Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie (28 800 zł).

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie (29 152 zł);

Politechnika Bydgoska im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy  (29 500 zł);

Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza (29 545 zł);

Uniwersytet Rzeszowski (29 585 zł);

Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu (29 600 zł);

Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki (29 867 zł);

 

Płace do 35 tys. zł brutto dostaje 11 rektorów:

Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie (30 528 zł);

Uniwersytetu Łódzkiego (30 631 zł);

Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie (30 742 zł);

AWF im. J. Kukuczki w Katowicach (31 296 zł);

Uniwersytetu Szczecińskiego (31 332 zł);

Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie (31 641 zł);

AWF Józefa Piłsudskiego w Warszawie (31 969 zł);

Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach (32 022 zł)

Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach (34 135 zł);

Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie (34 367 zł);  

AWF we Wrocławiu (34 749 zł).

 

Miesięczne kwoty do 40 tys. zł brutto otrzymuje 8 rektorów:

Uniwersytetu Gdańskiego (35 621 zł);

Uniwersytetu Warszawskiego (36 296 zł);

Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu (36 346 zł);

Politechniki Lubelskiej (37 180 zł);

Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu (37 622 zł);

Politechniki Poznańskiej (37 881 zł);

Politechniki Gdańskiej (37 903 zł);

Politechniki Warszawskiej (39 497 zł)

 

Powyżej 40 tys. zł brutto zarabia 5 rektorów:

Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie (41 044 zł);

Uniwersytetu Wrocławskiego (41 139 zł);

Politechniki Wrocławskiej (41 407 zł);

Politechniki Łódzkiej (41 940 zł);

Akademii Górniczo-Hutniczej im. St. Staszica (43 483 zł).

 

Góra – dół

Jak widać z zestawienia, najwięcej rektorów otrzymuje płace od 25 do 30 tys. zł i, co istotne, niezależnie od wielkości czy miejsca, w których ich uczelnie funkcjonują. Jak podkreśla wiceminister Wojciech Murdzek, rozbieżności w wysokości wynagrodzeń zasadniczych rektorów uczelni publicznych wynikają w dużej mierze z indywidualnie kształtowanej polityki finansowej poszczególnych uczelni.

W grupach uczelni zróżnicowanie wynagrodzeń rektorów wygląda następująco:

W 18 uniwersytetach najwyższą płacę otrzymuje rektor Uniwersytetu Wrocławskiego (41 139 zł),  najniższą – Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach (22 664 zł).

Najwyższe wynagrodzenie w 19 uczelniach technicznych pobiera rektor Akademii Górniczo-Hutniczej (43 483 zł), najniższe – rektor Politechniki Opolskiej (14 900, bez dodatku zadaniowego).

W 6 akademiach wychowania fizycznego najwyżej wynagradzany jest rektor AWF we Wrocławiu (34 749 zł), najniżej rektor AWF w Poznaniu (16 000, bez dodatku zadaniowego).

W 5 uczelniach ekonomicznych listę otwiera rektor Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach (34 135 zł), kończy rektor Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie (25 197 zł).

W 5 uczelniach przyrodniczych prym wiedzie rektor Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu (37 622 zł), ostatnią pozycję zajmuje rektor Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie (26 869 zł).

Listę uposażeń w 5 uczelniach pedagogicznych otwiera rektor Akademii Pedagogiki Specjalnej w Warszawie (20 129 zł), zamyka rektor Akademii Pomorskiej w Słupsku (14 675 zł).

W zróżnicowanej grupie 33 publicznych uczelni zawodowych najwyższe wynagrodzenie otrzymuje rektor Collegium Witelona Uczelni Państwowej w Legnicy (27 574 zł), najniższe rektor PWSZ w Koszalinie (12 174 zł).

Najbardziej różnicującym składnikiem wyposażenia jest dodatek zadaniowy, który wynosi od 19 325,60 zł dla rektora AGH do 0.Wśród najwyższych znajdują się także dodatki zadaniowe przyznane przez rady uczelni rektorom Politechniki Wrocławskiej – 18 403 zł; Uniwersytetu Wrocławskiego – 18 284 zł; Uniwersytetu Jagiellońskiego -18 241 zł; Politechniki Łódzkiej - 17 640 zł. Najniższe dodatki otrzymali rektorzy PWSZ w Raciborzu; Uczelni Państwowej w Sanoku; PWSZ w Głogowie.

Wynagrodzenie rektora uczelni wyższej składa się z wynagrodzenia zasadniczego i dodatku funkcyjnego (ich wysokość ustala Ministerstwo Edukacji i Nauki, Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Ministerstwo Zdrowia lub Ministerstwo Obrony Narodowej) oraz ewentualnych dodatków zadaniowych (maksymalnie 80 proc. wynagrodzenia zasadniczego i dodatku funkcyjnego) oraz dodatku za staż pracy (1 proc. za każdy rok pracy, jednak nie więcej niż 20 proc. wynagrodzenia zasadniczego). O tych dwóch ostatnich dodatkach decyduje uczelnia.

Jak było

Zgodnie z prośbą posłów, w tabeli przekazanej przez MEiN, której wyliczenia oparto na danych przekazywanych przez uczelnie do Systemu POL-on, znalazły się także uposażenia rektorów poprzedniej kadencji 2016-2020.

Ogólnie w większości uczelni płace rektorów wzrosły. Najwyższy wzrost miał miejsce w Collegium Witelona w Legnicy (z 8890 na 27 574 zł).  Ponad dwukrotnie więcej otrzymali rektorzy Akademii Nauk Stosowanych w Łomży (z 11 050 zł do 25 354 zł); PWSZ w Nysie (z 10 376 do 26 639 zł); AWF z Gdańsku (z 11 000 do 26 963 zł); Podhalańskiej Państwowej Uczelni Zawodowej w Nowym Targu (z 9 000 do 21 896 zł), UPJG w Sanoku (z 6 078 do 14 471 zł); PWSZ w Gnieźnie (z 9 560 do 21 807 zł ); Uniwersytetu Wrocławskiego (z 18 500 do 41 139 zł); Akademii Nauk Stosowanych w Tarnowie (z 9 460 do 20 280 zł); Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach (z 16 000 do 34 135 ); ABNS JP II w Białej Podlaskiej ( z 13 000 do 27 250 zł); Państwowej Uczelni Angelusa Silesiusa w Wałbrzychu (z 12 800 do 26 568 zł); Politechniki Lubelskiej (18 000 do 37 180).

Uposażenie na tym samym lub podobnym poziomie co w poprzedniej kadencji otrzymują rektorzy: AWF w Poznaniu (16 000 zł); Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie (25 175 zł), UKSW (31 641 zł); Uniwersytetu Łódzkiego (30 631 zł); Politechniki Opolskiej (14 900 zł, w poprzedniej kadencji 15 000 zł); UPH w Siedlcach (15 055).

Niższe pensje od poprzedników biorą rektorzy: SGH (o ponad 4 tys. zł mniej, z 34 960 na 30 528 zł); Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie  (o ponad 4 tys. zł., z 31 000 na 26 869 zł).

Jak podkreśla w odpowiedzi na interpelację wiceminister nauki, zgodnie z art. 140 ust. 5 PSWN, wynagrodzenie rektora w uczelni publicznej jest jawne. Jednak przepisy nie nakładają na uczelnię obowiązku umieszczania tych informacji w Biuletynie Informacji Publicznej, zatem osoby zainteresowane wysokością uposażeń rektorów mogą wystąpić z wnioskiem o dostęp do informacji publicznej bezpośrednio do uczelni.

Dodał także, że uczelnie nie mają ustawowego obowiązku przekazywania do ministerstwa aktualnych zgód na dodatkowe zajęcia zarobkowe rektorów. Zatem, tak jak to ma miejsce w przypadku wynagrodzeń, w celu uzyskania pełnych informacji o wydanych zgodach na dodatkowe zajęcia zarobkowe rektorów oraz liczbie, a co za tym idzie również wysokości wynagrodzeń uzyskiwanych przez rektorów z tytułu wykonywania dodatkowych zajęć zarobkowych, zainteresowani muszą się zwracać bezpośrednio do przewodniczących rad uczelni.

LJ

Załączniki:

 

© 2022 Perspektywy.pl   O nas | Polityka Prywatności | Znak jakości | Reklama | Kontakt!!!