MegaBaza edukacyjna Perspektywy®

Z myślą o stworzeniu transnarodowego sojuszu europejskich uczelni wyższych, które podzielają tę samą długoterminową wizję współpracy, osiem instytucji: University of Almería (instytucja koordynująca), Agricultural University of Iceland (Islandia), Agricultural University Plovdiv (Bułgaria), Haute Ecole de la Province de Liège (Belgia), Polytechnic Institute of Coimbra (Portugalia), Paris Sup'Biotech (Francja), Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia (Włochy) oraz Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie złożyło wniosek projektowy w ramach inicjatywy Uniwersytetów Europejskich.

Projekt dąży do wzmocnienia powiązań między edukacją, badaniami, innowacjami, dobrymi praktykami oraz transferem wiedzy, tak aby powstały sojusz stał się wzorcowym uniwersytetem europejskim w zakresie szkolnictwa wyższego i badań w obszarach Agro, Bio i Life Science. Projekt zakłada również umożliwienie swobodnego przepływu wiedzy, ułatwianie pozyskiwania podwójnych lub wspólnych europejskich tytułów zawodowych i stopni naukowych oraz przyciąganie talentów spoza Europy poprzez promowanie wielojęzycznego uczenia się, międzykulturowości i zwiększonej inkluzywności. Projekt ma się także przyczynić do osiągnięcia transformacji gospodarczej na poziomie lokalnym i regionalnym, a na szczeblu krajowym do uruchomienia ponadregionalnych sieci na rzecz rozwoju, innowacji i przedsiębiorczości, wzmacniania kompetencji personalnych i zawodowych obywateli oraz zwiększenia ich szans na znalezienie zatrudnienia.

 Źródło: https://www.sggw.edu.pl/

 

© 2019 Perspektywy.pl    O nas | Patronaty | Polityka Prywatności | Znak jakości | Reklama | Kontakt