MegaBaza edukacyjna Perspektywy®

Konsorcjum ENHANCE, do którego należy Politechnika Warszawska, powiększyło się o dwóch nowych partnerów stowarzyszonych z Ukrainy: Narodowy Uniwersytet Techniczny Ukrainy – Politechnikę Kijowską oraz Uniwersytet Narodowy – Politechnikę Lwowską.

Obie uczelnie wejdą w skład tej interdyscyplinarnej sieci uczelni i instytucji reprezentujących środowiska akademickie, branżowe i społeczne. Zintensyfikowane działania na rzecz współpracy zapewnią studentom i pracownikom obu ukraińskich uczelni możliwość korzystania z mobilności na siedmiu uczelniach członkowskich ENHANCE.

– Nasza współpraca z tymi dwiema uczelniami była w przeszłości bardzo efektywna i teraz chcielibyśmy wzmocnić relacje z nimi w tak trudnym dla nich okresie – podkreślił prof. Krzysztof Zaremba, Rektor Politechniki Warszawskiej, podsumowując decyzję Konsorcjum.

Profesor Anne Borg, Rektor Norweskiego Uniwersytetu Naukowo-Technicznego w Trondheim i Przewodnicząca Rady Dyrektorów ENHANCE wskazała natomiast w swojej wypowiedzi, iż ENHANCE to nie tylko konsorcjum siedmiu uniwersytetów, które mają wspólne aspiracje w zakresie promowania doskonałości w kształceniu i badaniach, ale że jest to również konsorcjum, które poważnie traktuje swoją społeczną odpowiedzialność w Europie.

Jesteśmy, jako społeczność Politechniki Warszawskiej, dumni z decyzji Konsorcjum i cieszymy się, że mamy te same wartości. 

Źródło: https://pw.edu.pl

© 2019 Perspektywy.pl    O nas | Patronaty | Polityka Prywatności | Znak jakości | Reklama | Kontakt